Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Uitslagen

Uiterlijk tien werkdagen na de toetsafname kan je je resultaat terugvinden in het Studenten Informatie Systeem (SIS).

Je ziet of je de toets(en) behaald hebt of dat je één of meerdere toetsen dient te herkansen.

ToetsJe bent geslaagd voor de toets
Vaktoetsen gemaaktAls je een 5,5 of hoger hebt behaald voor alle vaktoetsen die je hebt gemaakt.

Taaltoets Nederlands

Als je een 5,5 of hoger voor Leesvaardigheid en 5,5 of hoger voor Schrijfvaardigheid hebt behaald (de onderdelen worden als afzonderlijke toetsen gezien)

Taaltoets Engels

Als je gemiddeld een 5,5 of hoger hebt behaald. Van beide toetsen wordt het gemiddelde genomen: waarbij geldt dat Leesvaardigheid voor 60% meetelt en Schrijfvaardigheid voor 40%

Verklaring van Toelaatbaarheid

Ben je geslaagd voor alle toetsen? Je ontvangt per mail je Verklaring van toelaatbaarheid toelatingsonderzoek. Het 21+-toelatingsonderzoek zal de studentenadministratie van de opleiding die je wilt gaan doen, informeren dat je toelaatbaar bent. Je hoeft dit niet zelf te doen.

Niet geslaagd

Herkansen

Ben je niet geslaagd voor de toetsen of één van de toetsen? Elke onvoldoende mag je éénmaal herkansen op het eerstvolgende vaktoets- of taaltoetsmoment. Alle informatie die je nodig hebt voor het maken van de toets(en) vind je uiterlijk vijf werkdagen voor de toetsafname op de pagina waarvan de link is meegestuurd bij je inschrijfbevestiging vanuit SIS (denk hierbij aan de locatie, de tijd etc).

Aan de herkansing zijn geen extra kosten verbonden.

Herkansen van de taaltoetsen:

  • Taaltoets Nederlands: behaal je een onderdeel niet, hoef je alleen dit onderdeel te herkansen.
  • Taaltoets Engels: is je gemiddelde cijfer lager dan een 5,5,  moet je -ongeacht de hoogte van het deelcijfer- beide onderdelen herkansen.

Let op: de mogelijkheid om te herkansen geldt niet voor het instapmoment van 18 mei 2024. Start je op deze datum met je 21+-toelatingsonderzoek, dan is een herkansing niet mogelijk.

Voorwaarde voor herkansen

Je bent aanwezig geweest bij je eerste toetsmoment.

Herkansing niet gehaald?

Dan kun je je nog inschrijven voor het eerstvolgende instapmoment (indien mogelijk). Wel betaal je dan weer het volledige bedrag van € 185,- ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen. Is er geen volgend instapmoment meer, dan is je lopende 21+-toelatingsonderzoek voorbij.

Uitslagen

Geldigheidsduur deelresultaten

Geldigheidsduur vak- en/of taaltoets: de behaalde vak- en taaltoetsen (5,5 of hoger) zijn geldig in het jaar waarin deze behaald zijn en in het direct daaropvolgende studiejaar: behaal je jouw vak- en/of taaltoets(en) in het studiejaar 2023-2024, dan is dit resultaat geldig tot en met uiterlijk 2024-2025.

Geldigheidsduur Verklaring van Toelaatbaarheid Toelatingsonderzoek: een Verklaring van toelaatbaarheid toelatingsonderzoek is geldig voor de twee daaropvolgende studiejaren: behaal jij jouw Verklaring van toelaatbaarheid toelatingsonderzoek in 2023-2024, dan is deze verklaring uiterlijk geldig voor het studiejaar 2025-2026.

Voor de februari-instroom 2023, indien van toepassing, is de Verklaring van Toelaatbaarheid Toelatingsonderzoek geldig voor:

  • Studiejaar 2023-2024
  • Studiejaar 2024-2025
  • Studiejaar 2025-2026

Inzage toetsen

Na ieder toetsmoment is er een éénmalig inzagemoment. Deze datum staat onder het kopje ‘Wanneer kun je starten?’. Je kan je hiervoor aanmelden via toelatingstoets@hva.nl.

Uitslag niet bekend?

Als je na 10 werkdagen je uitslag nog niet in SIS ziet staan, stuur dan een mail naar: toelatingstoets@hva.nl

Niet eens met de uitslag

Stuur een bericht naar: toelatingstoets@hva.nl.

Als er daarna nog reden voor bezwaar is, kun je een bezwaarschrift indienen bij het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht, College van Beroep voor de Examens (Cobex). Doe dit binnen zes weken nadat de uitslag van het 21+-toelatingsonderzoek bekend is gemaakt. Op de pagina van het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht lees je meer over de criteria van het bezwaarschrift.

Contact

Vragen over het 21+- toelatingsonderzoek, de voorbereidende cursussen/trainingen of de 21+- toetsen?

WhatsApp
06 2853 3546(opent in nieuw venster)
(10.00 - 16.30 uur, niet voor bellen of sms)
Telefoon
020 595 1405(opent in nieuw venster)
Werkdagen 09.30 - 13.30 uur