Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Uitzonderingen

Wanneer kun je volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden van het maken van een toets? Is de Verklaring van toelaatbaarheid toelatingsonderzoek ook geldig als je een andere studie wilt doen?

Op deze pagina vind je informatie over uitzonderingen omtrent het 21+- toelatingsonderzoek. We geven antwoord op de volgende vragen:

1. Kan ik ook volledig toelaatbaar zijn?
2. Hoe kan ik aangeven dat ik vrijgesteld wil worden van het maken van één of meer toetsen? 
3. Met welke certificaat kan ik vrijgesteld worden van het maken van een toets (anders dan een havo- of vwo-deelcertificaat)?
4. Welke route kan ik volgen als ik een HvA-cursus met afsluitende toets volg?
5. Ik heb een functiebeperking. Houden jullie hier rekening mee?
6. Ik wil een andere studie beginnen en ben toelaatbaar geworden via het 21+-toelatingsonderzoek van de HvA. Kan ik een nieuwe Verklaring van toelaatbaarheid toelatingsonderzoek aanvragen?

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via het contactblok onderaan deze pagina.

Kan ik ook volledig toelaatbaar zijn?

Heb je havo- of vwo-deelcertificaten voor alle toetsonderdelen en voldoe je aan de leeftijdsvoorwaarde? Je kunt dan een Verklaring van Toelaatbaarheid Toelatingsonderzoek aanvragen. Je betaalt € 50,- aan administratiekosten. De Hogeschool van Amsterdam accepteert geen 21+-verklaringen of certificaten van andere hogescholen.

Download aanvraagformulier Verklaring van Toelaatbaarheid Toelatingsonderzoek

Hoe kan ik aangeven dat ik vrijgesteld wil worden van het maken van één of meer toetsen?

Als je bijvoorbeeld een havo- of vwo-deelcertificaat hebt behaald van een vak dat wordt getoetst, kun je vrijgesteld worden van het maken van die toets(en). Je kunt dit aanvragen door een gewaarmerkte kopie van dit deelcertificaat en/of je eindcijferlijst met je aanmelding mee te sturen.

Met welke certificaten kan ik vrijgesteld worden van het maken van een toets (anders dan een havo- of vwo-deelcertificaat)

Voor de taaltoets Nederlands

NT2-programma II. Als je in het bezit bent van het certificaat Staatsexamen NT2- programma II (= alle vier de onderdelen) kun je vrijgesteld worden.

Voor de taaltoets Engels

Met één van de volgende certificaten kun je vrijgesteld worden:

 • IELTS: Tst score 6,0 of hoger (met subscores niet lager dan 5,5);
 • TOEFL: iBT 80 subscores niet lager dan 20 / papieren versie niet lager dan 550;
 • TOEIC: LR670+SW290
 • Cambridge: ESOL CAE-C: Cambridge (FCE) scores niveau B: 173-175 / (FCE) scores niveau C: 169-172.

Voor de vaktoets Wiskunde A, Wiskunde B of Natuurkunde

Een certificaat van Wismon, Boswell-Bèta of CCVX op minimaal havo niveau. 

Alle bovenstaande documenten dien je te uploaden bij het digitale aanmeldformulier.

Welke route kan ik volgen als ik een HvA-cursus met afsluitende toets volg?

Als je een cursus met een afsluitende toets volgt, kun je, bij het behalen van de afsluitende toets, vrijgesteld worden van het maken van de betreffende toets van het 21+-toelatingsonderzoek.

Je kunt dan kiezen uit de volgende opties:

 1. Je besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om de vaktoets te behalen via het 21+-toelatingsonderzoek. Dan maak je de taaltoets(en) op de vastgestelde toetsdatum.
 2. Je wilt gebruikmaken van de mogelijkheid om meer kansen te creëren om de vaktoets te behalen. Je maakt dan de toets (en eventuele herkansing) tijdens het 21+-toelatingsonderzoek en als je die niet behaalt de afsluitende toets van de cursus.

Als je kiest voor optie 1, stuur dan een mail, voor de uiterste aanmelddatum van jouw instapmoment, via toelatingstoets@hva.nl. Wanneer je niets laat weten, gaat de toetsorganisatie ervan uit dat je kiest voor optie 2.

Ik heb een functiebeperking. Houden jullie hier rekening mee?

 1. Gedurende de toets is het niet toegestaan om gebruik te maken van het toilet. Eenmaal na het verlaten van de toetsruimte is het niet toegestaan om weer naar binnen te gaan. Is er sprake van een medische indicatie, dan kan je hiervoor een uitzondering krijgen via een studentendecaan. Wens je hiervan gebruik te maken, stuur dan een mail naar toelatingstoets@hva.nl. Wij helpen je graag verder.
 2. Heb je een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of ADHD? Dan kun je in aanmerking komen voor examentijdverlenging. Stuur een kopie van een verklaring van een erkend professional, eventueel inclusief rapport, waarin wordt aangegeven dat je in aanmerking komt voor examentijdverlenging. mee bij het digitale aanmeldformulier. Je ontvangt bericht over je verzoek tot examentijdverlenging in de bevestigingsmail van je inschrijving.

Een verklaring moet voldoen aan de volgende punten:

 • naam en geboortedatum student
 • datum van de afgifte van de verklaring
 • er staat nadrukkelijk dat er sprake is van een bepaalde functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of ADHD
 • de diagnose is gebaseerd op een diagnostisch onderzoek
 • de verklaring is ondertekend
 • degene die ondertekend heeft is een bevoegd GZ- psycholoog, orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog
 • verklaringen van het IWAL en OBD zijn ook geldig als ze niet getekend zijn.

Bij toekenning van examentijdverlenging krijg je 25% extra tijd met een maximum van 30 minuten.

Het verzoek moet vóór de uiterlijke aanmeld- en afmelddatum van het door jouw gekozen instapmoment geregeld zijn. De verklaring dient uiterlijk twee weken voor het toetsmoment in ons bezit te zijn. Ontvangen wij de verklaring later, dan kunnen wij jouw aanvraag niet meer in behandeling nemen voor het eerstvolgende toetsmoment. Op de toetsdag zelf kun je geen examentijdverlenging regelen.

Ik wil aan een andere studie beginnen en ben toelaatbaar geworden via het 21+-toelatingsonderzoek van de HvA. Kan ik een nieuwe Verklaring van toelaatbaarheid toelatingsonderzoek aanvragen?

Je bent geslaagd voor een 21+-toelatingsonderzoek van de HvA voor een bepaalde opleiding. Nu wil je een ander opleiding volgen. Je hebt dan de keuze uit 2 opties:

 1. Je wilt een andere opleiding volgen met dezelfde of minder toelatingseisen als de opleiding waarvoor je een Verklaring van toelaatbaarheid toelatingsonderzoek voor hebt behaald. Op basis van deze verklaring kan je een nieuwe verklaring aanvragen. 
  Let op: je kan twee studiejaren gebruik maken van deze optie.
 2. Je wilt een andere opleiding volgen met toelatingseisen die overlappen met de toelatingseisen waarvoor je het afgelopen studiejaar een Verklaring van toelaatbaarheid toelatingsonderzoek hebt behaald. Als je voor de niet overlappende toelatingseisen certificaten hebt behaald op basis waarvan je vrijgesteld kunt worden van het maken van een toets, kan je een nieuwe verklaring aanvragen. 
  Let op: Je kan één studiejaar gebruik maken van deze optie.

Voor een nieuwe Verklaring van toelaatbaarheid toelatingsonderzoek betaal je € 50,- administratiekosten.

Een nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid toelatingsonderzoek kan niet verlengd worden met de nieuwe aanvraag. De geldigheidsduur van de originele afgifte blijft van toepassing. Een Verklaring van Toelaatbaarheid toelatingsonderzoek is geldig voor twee opeenvolgende studiejaren, gerekend vanaf de afgiftedatum.

Is je verklaring niet langer geldig? Dan zal je een nieuw 21+-toelatingsonderzoek moeten afleggen.

Contact

Vragen over het 21+- toelatingsonderzoek, de voorbereidende cursussen/trainingen of de 21+- toetsen?

WhatsApp
06 2853 3546(opent in nieuw venster)
(10.00 - 16.30 uur, niet voor bellen of sms)
Telefoon
020 595 1405(opent in nieuw venster)
Werkdagen 09.30 - 13.30 uur