Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Aanmelden en kosten

Wil jij meedoen aan het 21+-toelatingsonderzoek? Op deze pagina vind je alles over aanmelden en kosten.

Aanmelden

Meld je hier aan voor het 21+-toelatingsonderzoek
(opent in nieuw venster)

Je aanmelding voor het 21+-toelatingsonderzoek wordt alleen verwerkt als alle verplichte velden zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd. Alle correspondentie gaat via e-mail. Zorg er dus voor dat je je e-mailadres foutloos invoert. 

Data vaktoetsen

InstapmomentDatumUiterste aanmelddatumMet welke data moet ik rekening houden?
1Zaterdag 26 november 2022Zondag 13 november 2022Stroomdiagram(opent in nieuw venster)
2Zaterdag 18 maart 2023Zondag 5 maart 2023Stroomdiagram(opent in nieuw venster)
3Zaterdag 13 mei 2023Zondag 23 april 2023Stroomdiagram(opent in nieuw venster)

Als je digitale aanmelding goed is afgerond in het systeem, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Daarna ontvang je in een aparte e-mail een bevestiging van inschrijven. Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor het door jou geselecteerde instapmoment een uitnodiging met de toetstijden, de locatie en overige informatie die van belang is.

Upload bij je aanmelding:​

Kopie van een geldig legitimatiebewijs

 • Paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning.

Als je examentijdverlenging en/of extra hulpmiddelen aan wilt vragen:

 • Een kopie van een verklaring van een erkend professional waarin wordt aangegeven dat je in aanmerking komt voor examentijdverlenging en/of extra hulpmiddelen. Een verklaring moet voldoen aan de volgende punten:
  1. naam en geboortedatum student;
  2. datum van de afgifte van de verklaring;
  3. er staat nadrukkelijk dat er sprake is van een bepaalde functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of ADHD;
  4. de diagnose is gebaseerd op een diagnostisch onderzoek;
  5. de verklaring is ondertekend;
  6. degene die ondertekend heeft is een bevoegd GZ- psycholoog, orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog;
  7. verklaringen van het IWAL en OBD zijn ook geldig als ze niet getekend zijn.

Als je een vrijstelling aan wilt vragen:

 • Het document op basis waaruit je vrijstelling blijkt.

Als examentijdverlenging, extra hulpmiddelen of je vrijstelling wordt goedgekeurd, wordt dit altijd aangegeven in de bevestigingsmail van inschrijven.

Geen uitnodiging voor de toetsafname ontvangen?

Controleer eerst je spamberichten: de uitnodiging is een groepsmail en kan als spam worden gezien. Als je echt geen uitnodiging hebt ontvangen, neem dan uiterlijk vier werkdagen vóór het toetsmoment contact met ons op via toelatingstoets@hva.nl

Aanmelding opleiding via Studielink

Je aanmelding voor het 21+-toelatingsonderzoek staat los van je aanmelding voor de opleiding. Dit moet je zelf op tijd regelen via Studielink. Je kunt je via Studielink ook aanmelden als je nog niet toelaatbaar bent. Je moet dan bij ‘vooropleiding’ ‘Colloquium doctum’ of ‘21+’ aanvinken. Meer informatie over de aanmeldprocedure.

Kosten en betalen

Het 21+-toelatingsonderzoek kost € 185,-. Dit is ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen* (ook bij gedeeltelijke vrijstelling) en inclusief deelname aan een eventuele herkansing.

Voor de toetsronde van 13 mei 2023 zijn de kosten € 125,-. Dit is ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen (ook bij gedeeltelijke vrijstelling). Bij dit instapmoment heb je geen recht op een herkansing voor zowel de vak- als de taaltoetsen.

Behaalde vak- en/of taaltoetsresultaten van een 6 of hoger blijven 2 studiejaren geldig.

Je kunt je maximaal twee keer per studiejaar inschrijven voor het 21+-toelatingsonderzoek. Als je je een tweede keer inschrijft, betaal je weer het volledige bedrag, ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen.

Betalen

Je kunt betalen via iDEAL of creditcard (Mastercard en Visa). Betalen is onderdeel van het aanmeldingsproces.

Toetsdatum wijzigen/annuleren

Wijzigen naar een later toetsmoment in hetzelfde studiejaar (2022-2023) kan. Vraag dit per e-mail aan vóór de uiterste aan- en afmelddatum.

Je toetsdatum wijzigen na de uiterste aan- en afmelddatum is alleen mogelijk als er sprake is van een bijzondere persoonlijke omstandigheid. De wijziging vraag je aan per e-mail. Voeg documentatie toe waaruit blijkt waarom je de toetsdatum wilt wijzigen. De organisatie van het 21+-toelatingsonderzoek zal bepalen of de documentatie volstaat voor het wijzigen van het toetsmoment (als dit mogelijk is).

Wijzigingen naar een toetsmoment in het volgend studiejaar is niet mogelijk.

Toets annuleren

Op jouw aanmelding voor het 21+-toelatingsexamen zijn de  Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

 • Binnen 2 weken na aanmelden kun je je aanmelding kosteloos annuleren.
 • Na deze termijn geldt de restitutieregeling:


  Moment van annuleren


  Verschuldigd bedrag

  Tot 6 weken voor instapmoment€50,-
  6 tot 3 weken voor instapmoment50% deelnametarief
  3 tot 1 week voor instapmoment75% deelnametarief
  1 week voor instapmoment100% deelnametarief

In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie van het 21+-toelatingsonderzoek beslissen om af te wijken van deze annuleringsregeling (b.v. bij bijzondere persoonlijke omstandigheden). Onderbouwde verzoeken met bewijsstukken kun je via de mail indienen.

De in artikel 3 van de verkoopvoorwaarden genoemde onderwijsdatum, betreft voor het 21+-toelatingsonderzoek de datum van het instapmoment.

Contact

Vragen over het 21+- toelatingsonderzoek, de voorbereidende cursussen/trainingen of de 21+- toetsen?

WhatsApp
06 2853 3546(opent in nieuw venster)
(10.00 - 16.30 uur, niet voor bellen of sms)
Telefoon
020 595 1405(opent in nieuw venster)
Werkdagen 09.30 - 13.30 uur