Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Aanmelden en kosten

Wil jij meedoen aan het 21+-toelatingsonderzoek? Op deze pagina vind je alles over aanmelden en kosten.

Aanmelden

Je aanmelding voor het 21+-toelatingsonderzoek wordt alleen verwerkt als alle verplichte velden zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd. Alle correspondentie wordt via je privé e-mailadres gestuurd. Zorg er dus voor dat je dit e-mailadres goed in de gaten houdt.

Na je aanmelding ontvang je een bevestigingsmail via het Studenten Informatie Systeem (SIS). Deze bevestiging wordt verzonden naar je privé e-mailadres.

In deze bevestigingsmail vind je instructies over hoe je je HvA-account kunt activeren. Later zal je een link naar een Sway-pagina ontvangen met informatie over je lopende 21+-toelatingsonderzoek. De link naar deze Sway-pagina ontvang je via het toelatingsonderzoek zelf. De Sway-pagina is leidend om het 21+- toelatingsonderzoek te doorlopen. Houd deze Sway-pagina (bij ontvangst) goed in de gaten voor updates.

Let erop dat, als je het digitale aanmeldformulier hebt ingediend, je een automatische ontvangstbevestiging ontvangt. Dit is geen inschrijfbevestiging.

Uiterlijk vijf werkdagen voor een toetsmoment, kun je het toetsrooster vinden op de pagina waarvan je de link hebt ontvangen bij je inschrijfbevestiging. Hier kan je vinden wanneer je welke toets waar moet maken en om welke tijd.

Upload 1 van onderstaande documenten bij je aanmelding:​

 • Een paspoort;
 • Een Nederlandse identiteitskaart;
 • Een rijbewijs;
 • Een verblijfsvergunning.

Hieronder kun je je aanmelden voor het 21+-toelatingsonderzoek:

Schrijf je in voor het instapmoment van zaterdag 18 mei 2024
(opent in nieuw venster)

Examentijdverlenging en/of extra hulpmiddelen

Hieronder lees je wat je moet doen als je examentijdverlenging en/of extra hulpmiddelen aan wilt vragen:

 • Een kopie van een verklaring van een erkend professional waarin wordt aangegeven dat je in aanmerking komt voor examentijdverlenging en/of extra hulpmiddelen. Een verklaring moet voldoen aan de volgende punten:
  1. Jouw naam en geboortedatum;
  2. De datum van afgifte van de verklaring;
  3. Er staat aangegeven dat er sprake is van een bepaalde functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of ADHD;
  4. De diagnose is gebaseerd op een diagnostisch onderzoek;
  5. De verklaring is ondertekend door een bevoegd GZ- psycholoog, orthopedagoog of kinder/jeugdpsycholoog. Verklaringen van het IWAL en OBD zijn ook geldig als ze niet getekend zijn.
 • Bij toekenning van examentijdverlenging krijg je 25% extra tijd met een maximum van 30 minuten.
 • Het verzoek moet vóór de uiterlijke aan- en afmelddatum van het door jouw gekozen instapmoment geregeld zijn. De verklaring dient uiterlijk twee weken voor het toetsmoment in het bezit te zijn van de toetsorganisatie. Stuur je de verklaring later dan kan jouw aanvraag niet meer in behandeling worden genomen voor het eerstvolgende toetsmoment. Op de toetsdag zelf kun je geen examentijdverlenging meer regelen.

Als je vrijgesteld wilt worden van het maken van één of meerdere toets(en):

 • Dan upload je bij je aanmelding het document of de documenten waaruit blijkt dat je vrijgesteld kunt worden van het maken van de betreffende toets(en).

Als examentijdverlenging, extra hulpmiddelen of als je vrijgesteld kunt worden van het maken van één of meerdere toetsen wordt toegekend of afgewezen, ontvang je hierover altijd een bericht via de mail.

Aanmelding opleiding via Studielink

Je aanmelding voor het 21+-toelatingsonderzoek staat los van je aanmelding voor de opleiding. Dit moet je zelf op tijd regelen via Studielink. Je kunt je via Studielink ook aanmelden als je nog niet toelaatbaar bent. Je kunt de pagina waar gevraagd wordt om je vooropleiding overslaan en direct doorgaan naar ‘Volgende’.

Als je je inschrijft voor een opleiding via studielink en je wilt toelaatbaar worden via het 21+-toelatingsonderzoek, ontvangt de organisatie van het 21+-toelatingsonderzoek hier geen melding van.

Kosten en betalen

Het 21+-toelatingsonderzoek kost € 185,-. Dit is ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen (ook bij gedeeltelijke vrijstelling) en inclusief deelname aan een eventuele herkansing.

Voor de toetsronde van 18 mei 2024 zijn de kosten € 125,-. Dit is ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen (ook bij gedeeltelijke vrijstelling). Bij dit instapmoment heb je geen recht op een herkansing voor zowel de vak- als de taaltoetsen.

Je kunt je maximaal twee keer per studiejaar inschrijven voor het 21+-toelatingsonderzoek. Als je je een tweede keer inschrijft, betaal je weer het volledige bedrag, ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen.

Betalen

Je kunt betalen via iDEAL of creditcard (Mastercard en Visa). Betalen is onderdeel van het aanmeldingsproces.

Toetsdatum wijzigen/annuleren

Wijzigen naar een later toetsmoment in hetzelfde studiejaar (2023-2024) kan. Vraag dit per e-mail aan vóór de uiterste aan- en afmelddatum.

Je toetsdatum wijzigen na de uiterste aan- en afmelddatum is alleen mogelijk als er sprake is van een bijzondere persoonlijke omstandigheid. De wijziging vraag je aan per e-mail. Voeg documentatie toe waaruit blijkt waarom je de toetsdatum wilt wijzigen. De organisatie van het 21+-toelatingsonderzoek zal bepalen of de documentatie volstaat voor het wijzigen van het toetsmoment (als dit mogelijk is).

Wijzigingen naar een toetsmoment in het volgend studiejaar is niet mogelijk.

Toets annuleren

Op jouw aanmelding voor het 21+-toelatingsexamen zijn de  Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

 • Binnen 2 weken na aanmelden kun je je aanmelding kosteloos annuleren.
 • Na deze termijn geldt de restitutieregeling:


  Moment van annuleren


  Verschuldigd bedrag

  Tot 6 weken voor het instapmoment€50,-
  6 tot 3 weken voor het instapmoment50% van het deelnametarief
  3 tot 1 week voor het instapmoment75% van het deelnametarief
  1 week voor het instapmoment100% van het deelnametarief

In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie van het 21+-toelatingsonderzoek beslissen om af te wijken van deze annuleringsregeling (b.v. bij bijzondere persoonlijke omstandigheden). Onderbouwde verzoeken met bewijsstukken kun je via de e-mail indienen.

De in artikel 3 van de verkoopvoorwaarden genoemde onderwijsdatum, betreft voor het 21+-toelatingsonderzoek de datum van het instapmoment.

Contact

Vragen over het 21+- toelatingsonderzoek, de voorbereidende cursussen/trainingen of de 21+- toetsen?

WhatsApp
06 2853 3546(opent in nieuw venster)
(10.00 - 16.30 uur, niet voor bellen of sms)
Telefoon
020 595 1405(opent in nieuw venster)
Werkdagen 09.30 - 13.30 uur