Hogeschool van Amsterdam

Examentraining Engels

Met deze training bereid je je voor op het onderdeel Engels van het 21+-toelatingsonderzoek. Deze training is niet geschikt voor de vaktoets van de opleiding leraar Engels. De totale studiebelasting is 27 uur: 12 contacturen en 15 uur zelfstudie.

Voor 21+ kandidaten die zich met een training voorbereiden op het onderdeel Engels (m.u.v. kandidaten vaktoets lerarenopleiding Engels).

 • Minimaal aantal deelnemers per examentraining: 10
 • De lesdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Examentraining I
Uiterste aan- en afmelddatum: zondag 1 januari 2017.

Lesdagen 

Dinsdag 24 januari 2017
Dinsdag 31 januari 2017
Dinsdag 7 februari2017
Dinsdag 14 februari 2017 

Lestijden 18.00 - 21.00 uur

 

Examentraining II
Uiterste aan- en afmelddatum: zondag 19 maart 2017.

Lesdagen 

Dinsdag 28 maart 2017
Dinsdag 4 april 2017
Dinsdag 11 april 2017
Dinsdag 18 april 2017

Lestijden 18.00 - 21.00 uur

 

Examentraining III
Uiterste aan- en afmelddatum: zondag 28 mei 2017.

Lesdagen 

Dinsdag 6 juni 2017
Dinsdag 13 juni 2017
Dinsdag 20 juni 2017
Dinsdag 27 juni 2017

Lestijden 18.00 - 21.00 uur

Er wordt gewerkt met materialen op uitstroomniveau havo 5 (ERK B1-B2).

In de training wordt behandeld:

 • leesstrategieën;
 • herkennen van tekststructuur en signaalwoorden;
 • onbekende woordbetekenissen afleiden uit de context;
 • hoofdzaken van bijzaken scheiden;
 • woordenboekgebruik en strategieën ter vergroting van woordenschat;
 • oefenexamens;
 • schrijven van een brief.

Leerdoelen:

 • lange en complexe Engelse artikelen of teksten lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen en waarin de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen;
 • duidelijk gestelde antwoorden geven op open vragen over deze teksten;
 • strategisch beantwoorden van multiple choice vragen over deze teksten;
 • schrijven van een informele Engelse brief op B1 niveau.

Je wordt voorbereid op de toets Engels. De training leidt niet tot een hoger taalniveau.

Materiaal en werkvorm.

De docent maakt gebruik van (delen van) eerdere toelatingstoetsen en extra oefenmateriaal. De kandidaat dient zelf een Engels-Nederlands woordenboek mee te nemen.

€ 225,- , exclusief deelname aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Overmaken op:
NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam
o.v.v. KP230102, Engels en jouw voor- en achternaam.

Bij je aanmelding dien je het volgende te uploaden:

 • een betaalbewijs;
 • een kopie legitimatiebewijs.


Je kunt je niet meer aanmelden. De uiterste aanmelddatum is verstreken.

Annuleren is alleen mogelijk tot de afmelddatum. Als je daarna je aanmelding intrekt, brengen wij 50% van de kosten in rekening. Na aanvang van de training is geen restitutie meer mogelijk. Ook niet gedeeltelijk. Mocht de training niet doorgaan vanwege te weinig kandidaten, dan wordt het gehele bedrag gerestitueerd.

Je aanmelding voor de examentraining Engels staat los van je:

 • aanmelding voor het 21+-toelatingsonderzoek;
 • aanmelding voor een opleiding aan de HvA.

Deelname aan Studiekeuzecheck is voor 21+ kandidaten verplicht.

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 29 mei 2017