Hogeschool van Amsterdam

Leraar Wiskunde vaktoets

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de vaktoets van de opleiding Leraar Wiskunde van het 21+-toelatingsonderzoek.

Toetsduur: 1 uur en 15 minuten

Het examen toetst de stof uit ‘Getal en Ruimte’ havo B deel 3. Dit is in grote lijnen de havo-examenstof wiskunde. Er kunnen toetsvragen gesteld worden over alle onderwerpen uit het boek.

 • Open vragen, op het niveau van de diagnostische toetsen uit Getal en Ruimte havo B deel 3.
 • De normering staat vermeld op de toets.

Je kunt gebruik maken van de volgende boeken

 • Getal en Ruimte Wiskunde havo B deel 1
  Auteur: L.A. Reichard
  Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers B.V.
  ISBN: 9789011098718 / € 60,50
 • Getal en Ruimte Wiskunde havo B deel 2
  Auteur: L.A. Reichard
  Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers B.V.
  ISBN: 9789011098749 / € 60,50
 • Getal en Ruimte Wiskunde havo B deel 3
  Auteur: L.A. Reichard
  Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers B.V.
  ISBN: 9789011098763 / € 66,25

Let op: Het betreft boeken uit editie 2007.

Met de diagnostische toetsen aan het einde van de hoofdstukken kun je testen in hoeverre je de stof van dat deel beheerst. De onderwerpen die je niet beheerst, bestudeer je uit deel B3 en zo nodig bestudeer je ook de delen B1 en B2; die delen bereiden voor op deel B3.

Hierbij aanbevolen: de antwoordenboeken of de uitwerkingenboeken. Zie voor informatie over deze boeken en over de methode
Getal en Ruimte: www.noordhoffuitgevers.nl/getalenruimte: (balk bovenin) catalogus-> Getal en Ruimte->(linkerbalk) editie en onderwijsniveau: meer weergeven->2007 ed Tweede Fase

Je bent geslaagd voor deze vaktoets bij minimaal een 6.

 • Het gebruik van een formulekaart is niet toegestaan;
 • De kandidaat moet een passer bij zich hebben;
 • Rekenmachine; zoals beschreven voor centraal examen Wiskunde B:
 • Er zijn handleidingen voor een aantal van de genoemde rekenmachines te koop; bijvoorbeeld de methode Getal en Ruimte. 
 • Als de GRM gebruikt wordt, moet altijd vermeld worden welke opties of commando’s gebruikt zijn. 
 • Als in de opgave staat: ‘bereken algebraïsch’, dan mag de rekenmachine niet gebruikt worden. Het eindantwoord mag echter wel met een rekenmachine benaderd worden.
 • Als in een opgave staat: ‘bereken exact’, dan moet er een algebraïsche berekening (dus zonder GRM) gegeven worden en mag het antwoord niet benaderd worden.

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 11 oktober 2016