Hogeschool van Amsterdam

Engels taaltoets

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de vaktoets Engels van het 21+-toelatingsonderzoek.

 • Accountancy
 • AMFI – Amsterdam Fashion Institute
 • Aviaton
 • Bedrijfskunde voltijd
 • Bestuurskunde
 • Commerciële Economie
 • Communicatie
 • Communication and Multimedia Design
 • Creative Business (Media, Informatie en Communicatie)
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Engineering
 • Ergotherapie
 • Finance & Control
 • Finance, Tax and Advice
 • Forensisch Onderzoek
 • Fysiotherapie
 • HBO-ICT
 • HBO-Rechten
 • HBO-Verpleegkunde
 • Human Resource Management voltijd
 • Johan Cruyff Academy
 • Logistics Engineering
 • Logistics Management
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Oefentherapie Mensendieck
 • Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Toegepaste Psychologie
 • Toegepaste Wiskunde
 • Voeding en Diëtetiek

Leesvaardigheid

Je krijgt een aantal leesteksten met ongeveer 40 open en gesloten vragen die je schriftelijk beantwoordt. De teksten komen uit allerhande bladen, kwaliteitskranten en internetmedia. De taal van de teksten is qua niveau vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld de krant The Guardian of het blad The Economist.

De vragen zijn er onder meer op gericht om te toetsen of je:

 • de teksten begrijpt;
 • de hoofdgedachte uit de teksten kunt halen;
 • redeneringen kunt volgen;
 • hoofzaken van bijzaken kunt onderscheiden;
 • verbanden kunt leggen.
   

Schrijfvaardigheid

Je schrijft een informele brief van ongeveer 250 woorden. Deze brief richt je aan een Engelstalige bekende, zoals een vriend of familielid in het buitenland. Je volgt de aanwijzingen die in de opdracht worden gegeven. Let op: dit is geen vertaalopdracht, je gebruikt de aanwijzingen slechts als leidraad. In de opdracht wordt je bijvoorbeeld gevraagd te reageren op een brief die je ontving en je mening of standpunten over bepaalde thema’s weer te geven.

Gesloten en open vragen (leesvaardigheid) en een open opdracht (schrijfvaardigheid). De toets duurt 3,5 uur, onderverdeeld in lees- en schrijfvaardigheid (resp. 2,5 en 1 uur).

Examentraining

Er wordt een  examentraining Engels aangeboden. Hiermee bereid je je voor op de twee onderdelen van het 21 +-toelatingsonderzoek.


Leesvaardigheid

 • Probeer je kennis van de taal te verhogen door het lezen van Engelse boeken, kranten en tijdschriften.
 • Maak een voorbeeldexamen met behulp van het tekstboek, vragenboek en correctiemodel.
 • Oefen oude Havo-examens Engels op internet. Deze vind je o.a. op www.examenblad.nl.

Tips leesvaardigheid: 

 • Zoek niet teveel woorden op. Vaak kun je betekenissen uit de context opmaken.
 • Lees elke vraag goed. Niet goed lezen is een veel gemaakte fout.
 • Schrijf niet meer op dan van je gevraagd wordt.
 • Lees het stuk tekst waarover de vraag gaat, goed door.
 • Staar je niet blind op één vraag. Maak eventueel eerst de andere vragen en kom er daarna op terug.
 • Lees als je klaar bent alle vragen en je antwoorden nog een keer goed door.
   

Schrijfvaardigheid

Maak het  voorbeeldexamen en vergelijk jouw opdracht met het uitwerkingsvoorbeeld

Let op: dit model is slechts een voorbeeld. Er zijn uiteraard meerdere manieren om bepaalde boodschappen weer te geven.

Bij de beoordeling wordt een gemiddeld cijfer berekend, waarbij het onderdeel leesvaardigheid tweemaal telt en het onderdeel schrijfvaardigheid éénmaal. Je bent geslaagd als je gemiddeld een 6 of hoger hebt gehaald. Alleen het gemiddelde cijfer kun je meenemen naar een volgend toetsmoment.

Het gebruik van een woordenboek is toegestaan (NL-EN / EN-NL).

Voor een Engelstalige economische opleiding maak je niet het 21 +-onderdeel Engels maar regel je buiten de HvA een bewijs van je niveau Engels. Dit kan via:

Benodigd niveau: Academic level met een ‘minimum overall band score’ van 6,0, met een minimum aan subscores van 5,5.
De test mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

Benodigde score: internet-based 80, paper-based 550. De test mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

Benodigd niveau: ESOL CAE-C-B2. De test mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

 • Een 7 of hoger behaald op het eindexamen havo of vwo of mbo 4.

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 4 oktober 2017