Hogeschool van Amsterdam

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor, voltijd

Als leraar gezondheidszorg en welzijn kun je leerlingen bewust maken van de risico's van overgewicht en het gebruik van softdrugs en alcohol. Je leidt ze op voor een beroep in de zorg- en welzijnssector.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering tot leraar. De drie pijlers van de opleiding lopen als een rode draad door je studie. In de beroepsopdrachten van jaar 1 maak je kennis met de school en de leerlingen, zie je hoe er les gegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. In het tweede semester loop je stage op een van onze opleidingsscholen. Je geeft een aantal lessen om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. Daarnaast volg je vakken als Weet wat je eet, Skillslab Voeding, Vakdidactiek, Jongeren en Risicogedrag, Zorgend handelen, Anatomie/Fysiologie, Pathologie, Microbiologie en Hygiëne. In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Daarnaast volg je vakken als Skill Voeding en skills textiel/wonen, Vakdidactiek, Ontwikkelingspsychologie, Leefstijl van jongeren, Basis natuurwetenchappen Uiterlijke verzorging, EHBO en algemene pathologie en Anatomie/Fysiologie. In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Daarnaast geef je les tijdens het werkplekleren. in het derde jaar kies je een minor en één van de afstudeerrichtingen algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. In het vierde jaar vindt nog een verdere verdieping plaats van de vakkennis en de vakdidactiek en oriënteer je je op het beroepenveld van je toekomstige leerlingen. Je studeert af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten circa 14 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Als tweedegraadsleraar Gezondheidszorg en Welzijn kun je lesgeven in het vmbo of mbo, in de onderbouw havo/vwo in het leergebied Mens en Natuur en in het praktijkonderwijs.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4. Met een diploma vwo is een driejarig traject mogelijk. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van de opleiding per individu of er sprake kan zijn van studieduurverkorting en/of vrijstelling.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding