Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Iets voor jou?

Lijkt het je leuk een kookles te geven aan een klas vmbo-leerlingen? Of misschien wil je lesgeven over de verzorging van kinderen? Dan is de voltijdopleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn iets voor jou. Als leraar gezondheidszorg en welzijn leer je hoe je jongeren coacht en begeleidt bij hun leerproces in de sectoren zorg, welzijn en dienstverlening.

Schrijf je in
Studenten aan het koken

Begin jij na de zomer met Leraar Gezondheidszorg en Welzijn voltijd? Wij hebben alle belangrijke info voor je op een rijtje gezet.

Ga naar Start Opleiding

Dit ga je doen

De voltijdopleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn duurt 4 jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

Studeten verzorgen baby
Jaar 1

De start van het eerste jaar is een mix van zowel theorievakken als praktijkvaardigheden. Je maakt kennis met o.a. anatomie, skills voeding en onderwijskundige vakken. In februari start je stage.

Jaar 2

In jaar twee loop je het hele jaar stage op een school. Je vakkennis wordt verdiept (bv ontwikkelingspsychologie en voedingsleer) en je kennis van het lesgeven wordt verbreed, zowel in theorie als in vaardigheden.

Jaar 3

Het derde jaar wordt gekenmerkt door een grotere stageperiode waarin je groeit in het zelfstandig lesgeven. Je volgt in het tweede semester een minor. Het vak onderzoeksvaardigheden en een assessment bereiden je al voor op jaar 4.

Jaar 4

In het laatste jaar heb je je LiO-stage en het afstudeerprogramma. De opleiding wordt afgesloten met vakken (bv sociologie en ethiek), een assessment, een praktijkonderzoek en een kennistoets over de vakkennis uit de bevoegdheid gezondheidszorg en welzijn.

Bekijk het studieprogramma

Toelatingseisen

Havo, vwo of mbo 4

Je wordt tot deze opleiding toegelaten met een havo-, vwo- of mbo 4-diploma. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van de opleiding of er sprake kan zijn van studieduurverkorting.

Lees meer over toelating

Benodigde tijd

40 uur per week

Bij een volledig programma heb je circa 14 contacturen per week. Daarnaast werk je 15-20 uur aan projecten, opdrachten en het voorbereiden van lessen en tentamens.

Lees meer over studielast

Kosten

Collegegeld en extra kosten

Houd naast het jaarlijks vastgestelde collegegeld rekening met extra kosten voor boeken, readers en vakmaterialen van ongeveer € 600 per jaar.

Lees meer over studiekosten

Waarom Leraar Gezondheidszorg en Welzijn voltijd?

Studenten doet verband om
  • Het ene moment sta je kookles te geven aan een klas vmbo-leerlingen. Het andere moment geef je uitleg over de verzorging van kinderen.
  • Naast veel vakkennis doe je ook didactische en pedagogische kennis op. Kennis die je direct leert toe te passen tijdens beroepsopdrachten en stages.
  • Als leraar gezondheidszorg en welzijn heb je reële baankansen en impact op volgende generaties.
  • Je krijgt te maken met een grote diversiteit aan leerlingen en ouders en werkt samen met andere professionals en instellingen.

Voor wie?

Student verzorgt baby
  • Je hebt interesse in gezondheid en welzijn.
  • Je hebt belangstelling voor verzorging en leefstijl.
  • Je wilt graag direct impact hebben op jongeren.