Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De opleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren, vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. De vakkennis die je opdoet tijdens de opleiding is afgeleid van de landelijke kennisbasis Gezondheidszorg en Welzijn. Thema’s die aan de orde komen zijn: gezondheid en ziekte, werken in de sector zorg en welzijn, doelgroepen in de sector zorg en welzijn (kinderen, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking), voeding en gezond gedrag en dienstverlening.

In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht waarin je de vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt direct leert toepassen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering tot leraar. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers.

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, maak je kennis met een aantal kernthema’s in het vakgebied. Ook sta je vanaf het eerste jaar bij één van onze opleidingsscholen voor de klas en geef je al een aantal lessen. Deze combinatie van werken en leren noemen we ‘werkplekleren’. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school en de leerlingen, zie je hoe er lesgegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. Ook volg je de module ‘De ontwikkeling van de adolescent’.

Je volgt onder andere de vakken: basis natuurwetenschappen, leefstijl van jongeren, EHBO, uiterlijke verzorging, anatomie & fysiologie, vakdidactiek de basis.

Ben je benieuwd naar het volledige studieprogramma? In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over jaar 1, 2, 3 en 4.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar gezondheidszorg en welzijn.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?