Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het studieprogramma omvat ruwweg drie onderdelen:

 

Programmaonderdeel

Wat levert je deze master op?

​ Verdeling

studiepunten

​Vak

Expert in je eigen schoolvak

58

Vakdidactiek & Praktijk

Gevorderd vakdidacticus in de vho-bovenbouw

​12

​Beroepsgerichte
onderzoekslijn​

Onderzoekende professional in je eigen schoolorganisatie

20

Totaal​

 

​​90

Leerlijnen Master Leraar Engels

De Master Leraar Engels heeft in haar programma drie leerlijnen vastgelegd om aan te sluiten bij de bovenbouw:

 1. De leerlijn Taalvaardigheid

  Hierin ontwikkel je je van het instapniveau naar het eindniveau. In deze leerlijn breng je je aanwezige schriftelijke taalvaardigheid op academisch masterniveau Een voorbeeld is het leren schrijven van een helder essay;
   
 2. De leerlijn Taalkunde en Sociolinguïstiek

  Hierin ontdek je op masterniveau dat taalkundigen een ander perspectief op taal hebben dan de gewone taalgebruiker;

   

 3. De leerlijn Literatuur en Cultuur

  Hier vindt verdieping van je al aanwezige kennis over literatuurwetenschap en literatuur plaats in relatie tot de geschiedenis van de Europese cultuur vanaf de Renaissance tot het heden.

In deze leerlijn is het de bedoeling dat je niet alleen interessante colleges volgt, maar zelf ook actief aan de slag gaat met het analyseren van literaire teksten of het bedenken van een toets voor literatuur. Twee modules behandelen het onderwijzen van literatuur in de bovenbouw.

In alle leerlijnen blijft de relatie tussen theorie (wat je in de les leert) en praktijk (wat je op school kunt doen) centraal.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018