Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Engels Tweedegraads is in principe een vierjarig traject. De opleiding heeft een flexibel studieprogramma.

Ook is het mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en je werkervaring. Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma/traject eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd  aan de examencommissie.  

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. Deze drie pijlers komen in alle fases van de opleiding terug. 

Professionele ontwikkelingslijn en werkplekleren 

In de professionele ontwikkelingslijn richt je je aandacht op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met adolescentiepsychologie en leerlingbegeleiding. De theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek leer je direct toe te passen tijdens je stage (‘werkplekleren’). Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. Halverwege het derde jaar vindt een belangrijk voortgangsgesprek met je mentor plaats. Tenslotte werk je in het vierde jaar het hele jaar door naar de voorbereiding van je eindassessment, dat door een externe assessor en een docent van de HvA wordt afgenomen.

Wanneer je al leraar bent, kun je het werkplekleren uiteraard combineren met je huidige baan. Werk je nog niet in het onderwijs, dan kun je terecht bij een van onze opleidingsscholen. Je loopt dan eerst vijf tot tien dagen stage om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan. 

Vakkennis en vakdidactiek 

Bij vakkennis en vakdidactiek krijg je zowel basisvakken als verdiepende vakken. In het eerste jaar volg je vakken als English Language Skills, Argumentative Speaking & Writing, Analyzing the English Language, Linguistics for Learning en Introduction to Literary reading 1 & 2. Meer informatie over de vakken vind je in de studiegids

Minor en afstuderen 

Tijdens je studie kies je een minor en een afstudeerrichting: algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van je studie. Wanneer je al een HBO/WO studie heb gedaan kun je vrijstelling hiervoor aanvragen. Kijk bij Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Je rondt de studie af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding) en een praktijkonderzoek. Op je stageschool doe je onderzoek onder de leerlingen als onderdeel van je afstudeerrichting. Tijdens je LiO-stage krijg je supervisie waarbij je reflecteert op je professionele ontwikkeling. 

Ook moet je een landelijke kennistoets doen. Het behalen van de landelijke kennistoets aan het eind van de opleiding is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma. De landelijke kennistoets bestaat uit twee onderdelen:

  1. de digitale kennisbasistoets 
  2. de Cambridge English Proficiency Exam (CPE).

In de studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma. Let wel dit is een beschrijving van het standaard studieprogramma zoals dat nu wordt aangeboden. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 2 mei 2017