Hogeschool van Amsterdam

Leraar Bedrijfseconomie

Leraar Bedrijfseconomie Tweedegraads. Bachelor, deeltijd

Economie heeft direct te maken met de maatschappij waarin leerlingen leven. Wil je jouw kennis over de economie graag overdragen aan jongeren? Dan is de opleiding Leraar Bedrijfseconomie misschien iets voor jou.

Deze opleiding biedt een flexibel studieprogramma. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen, je werkervaring en extra tijd die je kunt investeren. Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de examencommissie. De feitelijke studieduur verschilt per persoon. In het algemeen ronden studenten de opleiding tussen twee en vier jaar af.

Lees meer

Je hebt 42 lesweken per jaar. De colleges zijn ingeroosterd op één dag. Voor jouw opleiding is dit op maandag. Let wel; dit betreft het studiejaar 2017 – 2018. De contacttijd bij de opleiding bestaat uit onder meer uit hoor- en werkcolleges, studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Reken daarnaast op vijftien tot twintig uur zelfstudie per week, wanneer je het volledige studieprogramma volgt.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar bedrijfseconomie kun je lesgeven in het vmbo, en in de onderbouw havo/vwo. Ook biedt het onderwijs je mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van nascholingsprogramma's of een masteropleiding.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4. Aanvullende eisen staan in het toelatingsschema.

Lees meer

Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk op 31 augustus via hva.studielink.nl met je DigiD. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werk- dagen in beslag. Na inschrijving ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor een intake.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding