Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 4

Bestuurskunde

In het eerste semester van jaar vier start je met vakken in public governance en tot slot studeer je af door zelfstandig en individueel een bestuurlijk, maatschappelijk vraagstuk te onderzoeken. Je zoekt naar oplossingen, je geeft een advies of je ontwerpt beleid. Je legt dit vast in een schriftelijk werkstuk (proeve van bekwaamheid). Vervolgens verantwoord je je bevindingen in een eindgesprek met zowel interne als externe examinatoren.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 november 2016