Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Lees meer over welk diploma je nodig hebt om te starten met Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd en de aanvullende toelatingseisen.

Relevant werk

Tijdens het eerste jaar is het noodzakelijk dat je voor minstens 8 uur per week werkzaamheden in de SJD praktijk verricht. Dit kan in de vorm van betaald werk, vrijwilligerswerk of een stage. Misschien beschik je bij aanvang van de opleiding nog niet over een relevante werkplek. Je kunt dan wel starten met de opleiding, maar dient in de tweede helft van de opleiding, vanaf 1 februari, een relevante werkplek te hebben en 16 uur per week te werken. 

In het eerste studiejaar krijg je in het onderwijsprogramma een goed beeld van welk werk relevant is. Het vinden van een relevante werkplek is je eigen verantwoordelijkheid, maar je krijgt hierbij wel begeleiding.

Bij aanvang van het tweede studiejaar moet je minstens 12 uur per week – betaald of onbetaald – sociaal juridische werkzaamheden verrichten op hbo-niveau.

VooropleidingToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwoToelaatbaar met alle profielenGeen aanvullende eisen
Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2024Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.
Hbo of woToelaatbaarMet een propedeuse-diploma (hbo of wo) kun je vrijstelling(en) aanvragen bij de examencommissie van de opleiding voor afgeronde vakken. Doe dit voor de start van elk semester.

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen 21+-toelatingsonderzoek SJD.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.