Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Een opleiding met toekomst

Na het afronden van Oefentherapie: leerroute IPZ ben je oefentherapeut volgens de Wet BIG en mag je je inschrijven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Je kunt aan de slag op veel plekken, zoals gezondheidscentrum, buurthuis of revalidatiecentrum.

Waar ga je aan de slag?

Omdat er grote vraag naar oefentherapeuten is, vinden bijna alle studenten direct na of zelfs al tijdens het afstuderen een baan. Na je afstuderen ben je in staat samen te werken met andere zorgprofessionals en verleen je zorg waar nodig: in de wijk of bij iemand thuis. Ook weet je hoe je zorgtechnologie inzet om zorgtaken over te nemen of cliënten thuis te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan eHealth of activity trackers in de woning van cliënten.

Doorstuderen na je opleiding?

Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. Hogescholen en universiteiten geven bij hun masteropleidingen aan of en onder welke voorwaarden je met jouw diploma wordt toegelaten en of ze aanvullende eisen stellen.

Meer over verder studeren