Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je zelf ervaring hebt met levensontwrichtende situaties, zoals psychiatrische aandoeningen, dakloosheid, verslaving, armoede of een ziekte als kanker, MS of reuma.

Welk diploma heb je nodig?

Vooropleiding

ToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwoToelaatbaar met alle profielenGeen aanvullende eisen
Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met diplomadatum voor 1 september 2024Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek voor Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn.

Werkplek

Je hebt een relevante werkplek of loopt stage bij een zorg- of welzijnsinstelling voor ten minste 16 uur per week.
Een werkplekscan maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Bekijk hier een voorbeeld van een praktijkovereenkomst en kom erachter of jouw praktijkplek voldoet aan de eisen.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering