Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

Lees meer over de hoeveelheid contacturen in het eerste jaar, het aantal uur dat je besteedt aan zelfstudie en het bindend studieadvies (BSA).

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit vaardigheden- en kennisverwerving tijdens werkcolleges, studiebegeleiding, supervisie en intervisie. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 8 uren. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Naast de contacttijd besteed je ongeveer 12 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. Daarnaast ben je minimaal 16 uren werkzaam in de praktijk (betaald of onbetaald). 

Naast de uren thuis besteed je een significant deel van de zelfstudie-uren op je werkplek aan voor de werkgever en de opleiding relevante opdrachten, onderzoek en voorbereiding van de lessen.

Bindend studieadvies

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 45 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Lees meer over de BSA-norm.