Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Verhaal

Tim over zijn vooropleiding, studiekeuze en studentenleven.

Tim - Student ALO

Tim

'Bij de ALO werk je veel in groepsverband en de docenten kennen je bij naam.'

Na het gymnasium nam ik een tussenjaar om in Oostenrijk te werken als snowboard- en skileraar. Ik ontdekte dat het lesgeven mij goed afging en dat ik veel plezier beleefde aan het overbrengen van een sport. Toch startte ik na mijn tussenjaar eerst met Future Planet Studies aan de UvA. De opleiding liet mij erg vrij en dat paste niet goed bij me. Daarom stapte ik over naar het hbo. Bij de ALO werk je veel in groepsverband en de docenten kennen je bij naam. Dat werkt beter voor mij. Daarbij heb ik mijn vader als inspirerend voorbeeld. Hij is al jaren gymleraar op een middelbare school en doet dat nog steeds met veel plezier.

Stages

De afgelopen twee jaar volgde ik stages op verschillende scholen. Lesgeven in het middelbaar onderwijs spreekt mij het meeste aan. Je kunt in je lessen meer met leerlingen doen, bijvoorbeeld een lessenreeks hockey of voetbal geven van vier lessen achter elkaar. Je ziet ze dan echt vooruitgang boeken. Momenteel loop ik stage op een school in Amsterdam-Noord; een uitdagende school waar ik stevig in mijn schoenen moet staan. Heel leerzaam.

Pittige theorie

Het leukste aan de opleiding vind ik de afwisseling. Het ene uur sta je te basketballen in de gymzaal, het andere uur bereken je tijdens een Biomechanicales de baan van een geworpen bal. Het niveau van het studiemateriaal op de ALO is wel moeilijker dan verwacht, met name de onderzoeksvakken. Je krijgt veel theorie en moet alles wetenschappelijk onderbouwen. Ook vakken als Fysiologie en Biomechanica vind ik lastig. Je moet de stof echt goed begrijpen voor een tentamen en precies weten hoe de processen in het menselijk lichaam werken.

Van wo naar hbo

Op de universiteit moest ik meer stof leren voor tentamens dan op het hbo. Wel heb je op het hbo meer tentamens en tussentijdse toetsen dus de studiebelasting is in mijn ogen gelijk. Ik moet er hard aan trekken bij de ALO om al mijn punten te halen. Zolang je de stof goed bijhoudt, is het zeker te doen. Als vwo’er heb je wel een voorsprong, vooral bij de theorievakken. Op het vwo leer je methodes om grote hoeveelheden stof te bestuderen, dat helpt.

Naar Oostenrijk: Sportmanagement minor én snowboardopleiding

Na de ALO zijn er verschillende kanten die ik op wil. Ik heb nog geen keuze gemaakt. Uiteraard kan ik als gymleraar voor de klas gaan staan. Ik wil dat iedere leerling zich vrij voelt om te bewegen en zich daardoor motorisch sterk ontwikkelt. Het werk als snowboardleraar blijft een andere grote passie. Daarom start ik dit voorjaar in Oostenrijk met de internationale minor Sportmanagement en ga ik daarbij een aanvullende snowboardopleiding volgen. Hier krijg ik de ruimte voor vanuit de ALO, ze moedigen het zelfs aan. Dat geeft een fijn gevoel!