Studielast

Toegepaste Wiskunde

Bij deze opleiding heb je minimaal 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 20 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit colleges, practica, project- en studiebegeleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 26 augustus 2020