Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Toegepaste Psychologie

Bij deze opleiding heb je minimaal 15 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit groepsbijeenkomsten, trainingen en studiebegeleiding. In het eerste jaar heb je 15 contacturen per week. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je circa 25 uren alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoek, opdrachten en bestuderen van de theorie). Je werkt dan samen en leert met en van je medestudenten in een leergemeenschap: een diverse groep van studenten en docenten die samenwerken aan opdrachten en worden uitgedaagd om hun expertise te delen.

Bindend studieadvies

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 augustus 2020