Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Sociaal Juridische Dienstverlening - deeltijd

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Ook een havo- of vwo-diploma oude stijl of een vergelijkbaar buitenlands diploma geeft recht op toelating. Er gelden geen extra profieleisen.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Relevant Werk

Tijdens het eerste studiejaar verricht je voor minstens 8 uur per week werkzaamheden in de SJD praktijk. Dit kan in de vorm van betaald werk, vrijwilligerswerk of een stage. Misschien beschik je bij aanvang van de opleiding nog niet over een relevante werkplek. Je kunt dan wel starten met de opleiding, maar dient in de tweede helft van de opleiding, vanaf 1 februari, een relevante werkplek te hebben en 16 uur per week te werken.

In het eerste studiejaar krijg je in het onderwijsprogramma een goed beeld van welk werk relevant is. Het vinden van een relevante werkplek is je eigen verantwoordelijkheid, maar je krijgt hierbij wel begeleiding.

Bij aanvang van het tweede studiejaar moet je minstens 12 uur per week – betaald of onbetaald – sociaal juridische werkzaamheden verrichten op hbo-niveau.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees meer

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Bijvoorbeeld omdat er een vak in je vakkenpakket ontbreekt. Volg dan een deficiëntie- of opfriscursus.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 31 augustus 2020