Studieprogramma

Master Social Work

De master Social Work duurt twee jaar en is opgebouwd uit vier semesters. In de semesters komen telkens drie leerlijnen terug.

VIER MASTERCLASSES

In beide studiejaren volgt u twee masterclasses. Een masterclass is een samenhangend studieonderdeel waarin u beroepscompetenties ontwikkelt en een stevige kennisbasis verwerft.

Iedere masterclass begint met een startseminar van twee dagen. Hier krijgt u een toelichting op het thema en de leerdoelen van de masterclass. Inspirerende gastsprekers uit het werkveld, de wetenschap en beleidsvoering presenteren actuele ontwikkelingen in relatie tot het thema.

Een masterclass wordt afgesloten met een integrale eindopdracht die betrekking heeft op de ontwikkeling van de (eigen) beroepspraktijk.

DRIE LEERLIJNEN

Deze drie leerlijnen komen terug in alle masterclasses en eindopdrachten:

U verdiept zich in vakkennis. Deze leerlijn bestaat uit modules op de volgende gebieden:

 • sociale interventiekunde
 • sociale vraagstukken en beleidsontwikkelingen
 • organisatie en beleid
 • organisatieontwikkeling
 • beroepsinnovatie en professionalisering

Wat houdt dit in?

 • Opdrachten uit en voor de eigen werkpraktijk
 • Ontwikkelingen in theorievorming over:
  • sociaal werk
  • samenlevingen
  • sociale interventies
  • professionaliseringsvraagstukken
  • sociaal beleid op lokaal, regionaal, nationaal, internationaal niveau

U voert praktijkgericht onderzoek uit en levert hiermee een bijdrage aan verbetering en vernieuwing van de (eigen) beroepspraktijk.

Wat houdt dit in?

 • Kennismaking met verschillende vormen van onderzoek.
 • Analyse van een vraagstuk in de eigen praktijksituatie.
 • Verkenning van de mogelijke oplossingsrichtingen bij dit vraagstuk.
 • Onderzoek dat aansluit bij de implementatie, evaluatie of verbetering van de oplossing.

U reflecteert op uw competentieontwikkeling, met ondersteuning van een coach. Tijdens trainingsdagen ontwikkelt u specifieke vaardigheden, zoals:

 • De rol van adviseur.
 • Het overdragen van kennis, inzichten, ideeën en instrumenten in de beroepspraktijk.

Aan het einde van beide studiejaren toont u aan hoe u sturend bent in uw professionele ontwikkeling, in uw organisatie en in de beroepspraktijk.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 augustus 2020