Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Master Social Work

Studieprogramma

De master Social Work duurt twee jaar en is opgebouwd uit vier masterclasses. In de masterclasses komen telkens drie leerlijnen terug.

Vier masterclasses

In beide studiejaren volg je twee masterclasses. Een masterclass is een samenhangend studieonderdeel waarin je beroepscompetenties ontwikkelt en een stevige kennisbasis verwerft.

Iedere masterclass begint met een startseminar van twee dagen. Hier krijg je een toelichting op het thema en de leerdoelen van de masterclass. Inspirerende gastsprekers uit het werkveld, de wetenschap en beleidsvoering presenteren actuele ontwikkelingen in relatie tot het thema.

Een masterclass wordt afgesloten met een integrale eindopdracht die betrekking heeft op de ontwikkeling van de (eigen) beroepspraktijk.

Drie leerlijnen

Deze drie leerlijnen komen terug in alle masterclasses en eindopdrachten:

Leerlijn 1: Social Work Theory

Je verdiept je in vakkennis. Deze leerlijn bestaat uit modules op de volgende gebieden:

 • sociale interventiekunde
 • sociale vraagstukken en beleidsontwikkelingen
 • organisatie en beleid
 • organisatieontwikkeling
 • beroepsinnovatie en professionalisering

Wat houdt dit in?

 • Opdrachten uit en voor de eigen werkpraktijk
 • Ontwikkelingen in theorievorming over:
  1. sociaal werk
  2. samenlevingen
  3. sociale interventies
  4. professionaliseringsvraagstukken
  5. sociaal beleid op lokaal, regionaal, nationaal, internationaal niveau 

Leerlijn 2: Praktijkgericht onderzoek

Je voert praktijkgericht onderzoek uit en levert hiermee een bijdrage aan verbetering en vernieuwing van de (eigen) beroepspraktijk.

Wat houdt dit in?

 • Kennismaking met verschillende vormen van onderzoek.
 • Analyse van een vraagstuk in de eigen praktijksituatie.
 • Verkenning van de mogelijke oplossingsrichtingen bij dit vraagstuk.
 • Onderzoek dat aansluit bij de implementatie, evaluatie of verbetering van de oplossing.

Leerlijn 3: Professionele leerbegeleiding

Je reflecteert op je competentieontwikkeling, met ondersteuning van een coach. Tijdens trainingsdagen ontwikkel je specifieke vaardigheden, zoals:

 • De rol van adviseur.
 • Het overdragen van kennis, inzichten, ideeën en instrumenten in de beroepspraktijk.

Aan het einde van beide studiejaren toon je aan hoe jij sturend bent in jouw professionele ontwikkeling, in jouw organisatie en in de beroepspraktijk.

Thesis

De master sluit je af met een masterthesis. In deze eindopdracht beschrijf je hoe je een praktijkvraagstuk uit je werk aanpakt. Deze aanpak bestaat uit onderzoeken, veranderen en professionaliseren.

Bekijk de meest recente thesissen van studenten van de master Social Work op HvA Kennisbank (opent in nieuw venster).

Titel en diploma

Na succesvolle afronding van de master Social Work mag je de titel Master of Social Work (MSW) voeren.

Studieschema jaar 1 en 2
Download de opleidingsflyer
(opent in nieuw venster)