Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De master Social Work duurt twee jaar en is opgebouwd uit vier semesters. In de semesters komen telkens drie leerlijnen terug.

Vier semesters

In beide studiejaren volg je twee semesters. Een semester is een samenhangend studieonderdeel waarin je beroepscompetenties ontwikkelt en een stevige kennisbasis verwerft.

In het begin van het semester is een startseminar van twee dagen. Hier krijg je een toelichting op het thema en de leerdoelen van het semester. Inspirerende gastsprekers uit het werkveld, de wetenschap en beleidsvoering presenteren actuele ontwikkelingen in relatie tot het thema.

Een semester wordt afgesloten met een integrale eindopdracht die betrekking heeft op de ontwikkeling van de (eigen) beroepspraktijk.

Drie leerlijnen

Deze drie leerlijnen komen terug in alle semesters en eindopdrachten:

Leerlijn 1: Sociaal Werk Theorie

Je verdiept je in vakkennis. Deze leerlijn bestaat uit modules op de volgende gebieden:

 • sociale interventiekunde
 • sociale vraagstukken en beleidsontwikkelingen
 • organisatie en beleid
 • organisatieontwikkeling
 • beroepsinnovatie en professionalisering

Wat houdt dit in?

 • Opdrachten uit en voor de eigen werkpraktijk
 • Ontwikkelingen in theorievorming over:
  1. sociaal werk
  2. samenlevingen
  3. sociale interventies
  4. professionaliseringsvraagstukken
  5. sociaal beleid op lokaal, regionaal, nationaal, internationaal niveau 

Leerlijn 2: Praktijkonderzoek

Je voert praktijkonderzoek uit en levert hiermee een bijdrage aan verbetering en vernieuwing van de (eigen) beroepspraktijk.

Wat houdt dit in?

 • Kennismaking met verschillende vormen van onderzoek.
 • Analyse van een vraagstuk in de eigen praktijksituatie.
 • Verkenning van de mogelijke oplossingsrichtingen bij dit vraagstuk.
 • Onderzoek dat aansluit bij de implementatie, evaluatie of verbetering van de oplossing.

Leerlijn 3: Professionele leerbegeleiding

Je reflecteert op je competentieontwikkeling, met ondersteuning van een coach. Tijdens trainingsdagen ontwikkel je specifieke vaardigheden, zoals:

 • De rol van adviseur.
 • Het overdragen van kennis, inzichten, ideeën en instrumenten in de beroepspraktijk.

Aan het einde van beide studiejaren toon je aan hoe jij sturend bent in jouw professionele ontwikkeling, in jouw organisatie en in de beroepspraktijk.

Thesis

De master sluit je af met een masterthesis. In deze eindopdracht beschrijf je onder meer hoe je het praktijkvraagstuk uit je werk hebt aangepakt en wat de vervolgstappen zijn. Deze aanpak bestaat uit een combinatie van onderzoeken, veranderen en professionaliseren.

Bekijk de meest recente thesissen van studenten van de master Social Work op HvA Kennisbank (opent in nieuw venster).

Titel en diploma

Na succesvolle afronding van de master Social Work mag je de titel Master of Social Work (MSW) voeren.

Studieschema jaar 1 en 2
Download de opleidingsflyer