Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In het eerste semester van het derde jaar werk je verder in de leerlijnen vak en vakdidactiek met de modulen Apprentissage du français, littérature  en Interculturel leren.

In de beroepsopdracht  leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Aan het einde van semester 1 vindt een belangrijk voortgangsgesprek met je mentor plaatst waarin je feedback krijgt om je voor te bereiden op je stage in jaar 4: de LiO-stage (Leraar in Opleiding). 

In het tweede semester volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Als je zowel je major als je minor hebt gehaald, is je studie afgerond. Kijk bij Minoren voor meer informatie over minoren. Bij de opleiding Frans kun je er ook voor kiezen om in plaats van een minor een semester aan de universiteit van Lille, Toulouse, Nancy of bij de lerarenopleiding van Liège/Luik te gaan studeren met een Erasmus beurs (zie Internationaliseren).

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018