Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De opleiding Leraar Frans duurt vier jaar. In het eerste ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De opleiding Leraar Frans duurt vier jaar. In het eerste ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren, vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht. De vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt leer je direct toe te passen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als docent. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers. Daarnaast is het mogelijk om een studieperiode in het buitenland te volgen. In ons programma bieden we de mogelijkheid tot het volgen van een online internationaliseringsproject (COIL).

Tijdens de opleiding leer je kritisch je eigen lespraktijk te onderzoeken en evalueren. In het laatste jaar voer je daarom een Lesson Study uit, waarmee je aantoont dat jij jouw eigen onderwijspraktijk kritisch kunt bekijken vanuit verschillende perspectieven. Je laat zien dat je een verbinding kunt leggen tussen (vak-)didactische en algemene kennis (theorie) én praktijkkennis. En dat je jouw praktijk beter begrijpt en (samen met collega’s) kunt verbeteren.

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, maak je kennis met een aantal kernthema’s in het vakgebied. Ook sta je vanaf het eerste jaar bij een van onze opleidingsscholen voor de klas en geef je al een aantal lessen. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school vanuit de perspectief van de leraar en leer je de basis van het lesgeven. In het eerste semester volg je de module ‘De ontwikkeling van de adolescent’.

Daarnaast werk je in jaar 1 aan je kennis van de Franse taal en cultuur bij vakken als: Français oral, Français écrit, Civilisation, Plaisir de lire, Poésie. Je gaat ook drie dagen op studiereis naar Parijs.

De opleiding Frans werkt nauw samen met de opleiding Duits, omdat de (vak)didactiek van vreemdetalenonderwijs op dezelfde didactische principes gebaseerd is. Daarom volg je een aantal colleges samen met de medestudenten van de opleiding Duits.

Ben je benieuwd naar het volledige studieprogramma? In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over jaar 1, 2, 3 en 4.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar Frans.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?