Hogeschool van Amsterdam

Leraar Engels

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Engels. Bachelor, voltijd

Wil je je liefde voor de Engelse taal en cultuur overbrengen? Leerlingen de mogelijkheid bieden om via een wereldtaal te communiceren met mensen uit verschillende culturen? Word dan leraar Engels! Als leraar Engels motiveer je je leerlingen hun talenkennis te ontwikkelen. Na het eerste jaar kun je kiezen voor het reguliere traject of het English Honours Programme, waarbij je opgeleid wordt tot leraar voor Engels in het tweetalig onderwijs.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Ook kies je in het derde jaar een minor. In het vierde jaar studeer je af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar Engels kun je lesgeven in het vmbo, mbo en in de onderbouw havo/vwo.

Lees meer

Je wordt tot de opleiding Leraar Engels toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 juni in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding