Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je komt in aanmerking voor een kopopleiding als je in het bezit bent van een bacheloropleiding die direct aansluit bij een schoolvak.

De kopopleiding bestaat namelijk bijna in zijn geheel uit voorbereiding op het leraarschap. Zo geeft alleen een wo-bachelor Nederlandse taal en cultuur toegang tot de kopopleiding Leraar Nederlands. Met een bachelor Communicatiewetenschappen bijvoorbeeld word je niet toegelaten.

Met onderstaande bacheloropleidingen is het mogelijk om door te stromen naar de bijbehorende kopopleiding. Staat jouw opleiding niet in onderstaande overzichten? Er zijn ook andere mogelijkheden om leraar te worden, bijvoorbeeld door een deeltijdopleiding te volgen of via Zij-instroom in Beroeptraject (ZiB).

De kopopleiding is niet toegankelijk voor personen met een buitenlands diploma.

hbo-opleiding

kopleiding

Accountancy Leraar Economie*
Applied Science (met scheikunde) Leraar Scheikunde
Bedrijfseconomie Leraar Economie*
Bedrijfskunde MER Leraar Economie*
Bedrijfswiskunde Leraar Wiskunde
Bouwkunde Leraar Mens en Technologie
Chemie Leraar Scheikunde
Chemische Technologie Leraar Scheikunde
Commercieel Management (alleen met uitstroomprofiel) Leraar Economie*
Fiscaal Recht en Economie Leraar Economie*
Fiscale Economie Leraar Economie*
HBO-ICT Leraar Mens en Technologie
Informatica Leraar Mens en Technologie
Pedagogiek Leraar Pedagogiek
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Leraar Pedagogiek
Technische Natuurkunde Leraar Natuurkunde
Verpleegkunde Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

wo-opleiding

kopopleiding

Aarde en Economie Leraar Aardrijkskunde
Aardwetenschappen Leraar Aardrijkskunde
Algemene Economie Leraar Economie*
Algemene Sociale Wetenschappen Leraar Maatschappijleer
Bedrijfseconomie Leraar Economie*
Bedrijfsinformatie-Technologie (Business & IT) Leraar Mens en Technologie
Bedrijfskunde Leraar Economie*
Bestuurskunde Leraar Maatschappijleer
Biologie Leraar Biologie
Biomedische Technologie Leraar Scheikunde
Bouwkunde Leraar Mens en Technologie
Computer Science Leraar Mens en Technologie
Data Science and Knowledge Engineering Leraar Mens en Technologie
Economie Leraar Economie*
Economie en Bedrijfskunde Leraar Economie*
Engelse Taal en Cultuur Leraar Engels
Farmaceutische Wetenschappen Leraar Scheikunde
Franse Taal en Cultuur Leraar Frans
Geschiedenis Leraar Geschiedenis
Informatica Leraar Mens en Technologie
Informatie, Multimedia en Management Leraar Mens en Technologie
Informatiekunde Leraar Mens en Technologie
Kunstmatige Intelligentie Leraar Mens en Technologie
Leraar Frans Leraar Frans
Life Science and Technology Leraar Scheikunde
Lifestyle Informatics Leraar Mens en Technologie
Medische Natuurwetenschappen Leraar Natuurkunde
Moleculaire Wetenschappen Leraar Scheikunde
Molecular Science Technology Leraar Scheikunde
Natuur- en Sterrenkunde Leraar Natuurkunde
Natuurkunde Leraar Natuurkunde
Nederlandse Taal en Cultuur Leraar Nederlands
Pedagogische Wetenschappen Leraar Pedagogiek
Politicologie Leraar Maatschappijleer
Romaanse Talen en Culturen; afstudeerrichting Frans Leraar Frans
Scheikunde Leraar Scheikunde
Scheikundige Technologie Leraar Scheikunde
Sociale Geografie en Planologie Leraar Aardrijkskunde
Sociologie Leraar Maatschappijleer
Technische Informatica Leraar Mens en Technologie
Technische Natuurkunde Leraar Natuurkunde
Wiskunde Leraar Wiskunde

* Afhankelijk van vakkenpakket

** Deze opleiding is in afbouw, nieuwe studenten kunnen niet meer instromen. Herinschrijven is wel mogelijk.

Zie ook tabel verwante opleidingen kopopleidingen 2017.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 7 april 2021