Toelatingseisen

Johan Cruyff Academy

Je wordt tot deze leerroute toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma én voldoet aan de topsporteisen. Voor deze opleiding gelden extra eisen. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket. In het schema hieronder staan de extra eisen:

Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij
Havo Geen extra eisen Geen extra eisen Geen extra eisen (Economie of M&O of Bedrijfs- economie) + (Wiskunde A of B)
Vwo Geen extra eisen Geen extra eisen Geen extra eisen Economie of M&O of Bedrijfs- economie

Heb je je havo-diploma behaald vóór 2009 of je vwo-diploma vóór 2010, dan bepaalt de opleidingsmanager van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Bij een aantal profielen hebben wij een advies om de kans op succesvolle afronding van deze opleiding te vergroten.

 • Leerlingen met de profielen N&T, N&G en C&M adviseren wij Bedrijfseconomie (voorheen M&O*) te kiezen, als jouw school die mogelijkheid biedt.
 • Leerlingen met het profiel C&M adviseren wij Wiskunde A te kiezen.
 • Leerlingen met het profiel E&M zijn zonder meer toelaatbaar, maar adviseren wij Bedrijfseconomie (voorheen M&O*) erbij te kiezen.

*Per september 2018 verandert het vak M&O van naam naar Bedrijfseconomie.

Met een mbo-diploma niveau 4 voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2022 kun je een hbo-opleiding starten in studiejaar 2022-2023. Er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Heb jij je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór 1 september je mbo-diploma? Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo-opleiding in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden op de pagina over deficiëntie- en opfriscursussen.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Lees verder over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

De topsporteisen zijn als volgt:

 • Studenten met een NOC*NSF: A, HP, B, NT, BT status.
 • Studenten die bij de top van hun leeftijd behoren in hun sport. Bij teamsporten moet men in de hoogste klasse sporten. Per sport gelden individuele aanvullende criteria.

Contactgegevens

Voor vragen over de topsporttoelating kan je contact opnemen met: Johan Cruyff Academy (JCA) telefoon: 020 - 595 15 47, e-mail: b.e.a.ruinaard-boersen@hva.nl.
Aanmelden voor de opleiding doe je via www.studielink.nl . Tevens kun je vragen stellen aan Studievoorlichting van de Hogeschool, telefoonnummer 020 - 599 54 22. Nadat je het verzoek tot inschrijving via Studielink hebt ingediend, ontvang je van Studielink een e-mail ter bevestiging.

Heb je binnen of buiten de HvA een (vergelijkbare) opleiding gevolgd op bachelor niveau en wil je instromen in een hoger jaar? Op deze pagina lees je welke acties je moet ondernemen.

 1. Doe een inschrijfverzoek

Je dient een inschrijfverzoek in via Studielink en geef aan dat je wilt studeren als hogerejaars student. De Centrale Studenten Administratie (CSA) informeert je binnen enkele werkdagen of je aanvraag wordt:

 • Geaccepteerd: je kunt instromen in een hoger jaar
 • Afgewezen: je kunt niet instromen in een hoger jaar
 • Moet worden beoordeeld voordat je kunt starten in een hoger jaar

2. Beoordeling door opleiding

Als de opleiding je toelating moet beoordelen, ontvang je bericht dat je hier deze documenten voor nodig zijn:

 • een gewaarmerkte cijferlijst
 • een verklaring propedeuse

Wat is een gewaarmerkte cijferlijst?

Een gewaarmerkte cijferlijst is voorzien van een stempel, handtekening en datum van een bevoegde medewerker van de onderwijsinstelling waar je de betreffende resultaten behaald hebt.

Wat is een verklaring propedeuse behaald?

Een verklaring propedeuse behaald is een verklaring die wordt afgegeven door de examencommissie van je huidige opleiding.

Wanneer ontvang ik het besluit?

Houd rekening met een verwerkingstijd van 4-6 weken. Doe je aanvraag zo snel mogelijk, zo voorkom je dat je bij aanvang van het studiejaar mogelijk nog geen uitspraak hebt over je toelating.

Voorlopig besluit – definitief besluit aan de hand van diploma

Let op! Op basis van de gewaarmerkte cijferlijst en je verklaring propedeuse ontvang je een voorlopig besluit over je mogelijkheden tot instroom. Het definitieve besluit wordt vastgesteld aan de hand van je diploma of propedeuse certificaat. Een kopie van je diploma of propedeuse certificaat verstuur je nog voor 1 oktober. Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Ik wil vrijstellingen aanvragen. Kan dat?

In de brief met het besluit over je toelating in een hoger jaar staat meer informatie over het aanvragen van vrijstellingen.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 18 mei 2022