Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Je wordt tot deze leerroute toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma én voldoet aan de topsporteisen. Voor deze opleiding gelden geen extra eisen.

Havo of vwo: extra eisen

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket. In het schema hieronder staan de extra eisen:

Natuur en TechniekNatuur en GezondheidEconomie en MaatschappijCultuur en Maatschappij
HavoGeen extra eisenGeen extra eisenGeen extra eisenGeen extra eisen
VwoGeen extra eisenGeen extra eisenGeen extra eisenGeen extra eisen

Heb je je havo-diploma behaald vóór 2009 of je vwo-diploma vóór 2010, dan bepaalt de opleidingsmanager van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Bij een aantal profielen hebben wij een advies om de kans op succesvolle afronding van deze opleiding te vergroten.

 • Leerlingen met de profielen N&T, N&G en C&M adviseren wij Bedrijfseconomie (voorheen M&O*) te kiezen, als jouw school die mogelijkheid biedt.
 • Leerlingen met het profiel C&M adviseren wij Wiskunde A te kiezen.
 • Leerlingen met het profiel E&M zijn zonder meer toelaatbaar, maar adviseren wij Bedrijfseconomie (voorheen M&O*) erbij te kiezen.

*Per september 2018 verandert het vak M&O van naam naar Bedrijfseconomie.

Mbo-diploma niveau 4

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2024 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2024-2025.

Heb je je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór  1 september je mbo-diploma?

Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Topsporteisen

De topsporteisen zijn als volgt:

- Studenten met een NOC*NSF: A, HP, B, NT, BT status.
- Studenten die bij de top van hun leeftijd behoren in hun sport. Bij teamsporten moet men in de hoogste klasse sporten. Per sport gelden individuele aanvullende criteria.

Contactgegevens

Voor vragen over de topsporttoelating kan je contact opnemen met: Johan Cruyff Academy (JCA) telefoon: 06–2115 8344, e-mail: b.e.a.ruinaard-boersen@hva.nl
Aanmelden voor de opleiding doe je via www.studielink.nl(opent in nieuw venster). Tevens kun je vragen stellen aan Studievoorlichting van de Hogeschool, telefoonnummer 020-595 1405. Nadat je het verzoek tot inschrijving via Studielink hebt ingediend, ontvang je van Studielink een e-mail ter bevestiging.

Johan Cruyff Academy: ook voor topsporters in de gehandicaptensport

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek Johan Cruyff Academy.

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

 • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
 • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
 • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Direct instromen in een hoger jaar?

Heb je binnen of buiten de HvA een (vergelijkbare) opleiding gevolgd op bachelor niveau en wil je instromen in een hoger jaar? Op deze pagina lees je welke acties je moet ondernemen.

1. Doe een inschrijfverzoek

Je dient een inschrijfverzoek in via Studielink en geef aan dat je wilt studeren als hogerejaars student. De Centrale Studenten Administratie (CSA) informeert je binnen enkele werkdagen of je aanvraag wordt:

 • Geaccepteerd: je kunt instromen in een hoger jaar
 • Afgewezen: je kunt niet instromen in een hoger jaar
 • Moet worden beoordeeld voordat je kunt starten in een hoger jaar

2.  Beoordeling door opleiding

Als de opleiding je toelating moet beoordelen, ontvang je bericht dat je hier deze documenten voor nodig zijn:

 • een gewaarmerkte cijferlijst
 • een verklaring propedeuse

Wat is een gewaarmerkte cijferlijst?

Een gewaarmerkte cijferlijst is voorzien van een stempel, handtekening en datum van een bevoegde medewerker van de onderwijsinstelling waar je de betreffende resultaten behaald hebt.

Wat is een verklaring propedeuse behaald?

Een verklaring propedeuse behaald is een verklaring die wordt afgegeven door de examencommissie van je huidige opleiding.

Wanneer ontvang ik het besluit?

Houd rekening met een verwerkingstijd van 4-6 weken. Doe je aanvraag zo snel mogelijk, zo voorkom je dat je bij aanvang van het studiejaar mogelijk nog geen uitspraak hebt over je toelating.

Voorlopig besluit – definitief besluit aan de hand van diploma

Let op! Op basis van de gewaarmerkte cijferlijst en je verklaring propedeuse ontvang je een voorlopig besluit over je mogelijkheden tot instroom. Het definitieve besluit wordt vastgesteld aan de hand van je diploma of propedeuse certificaat. Een kopie van je diploma of propedeuse certificaat verstuur je nog voor 1 oktober. Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Ik wil vrijstellingen aanvragen. Kan dat?

In de brief met het besluit over je toelating in een hoger jaar staat meer informatie over het aanvragen van vrijstellingen.