Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

HBO-Rechten

HBO-Rechten is een praktijkgerichte opleiding. De nadruk in het studieprogramma ligt op het opdoen van kennis en vaardigheden die je direct kunt toepassen in de beroepspraktijk.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Jaar 1

Je werkt elk blok aan een beroepsopdracht gekoppeld aan een bepaald thema, zoals wonen, werken of vrije tijd. Om die beroepsopdracht uit te kunnen voeren, heb je een stevige kennisbasis en vaardigheden nodig. Je volgt vakken over verbintenissenrecht, arbeidsrecht en bestuursrecht. En je werkt aan de ontwikkeling van jouw communicatieve vaardigheden, juridische informatievaardigheden en onderzoeksvaardigheden. Je leert hoe je juridische bronnen zoekt (zoals wetten en uitspraken van rechters) en hoe je digitale systemen kunt toepassen bij juridische werkzaamheden.

Taalbeheersing is ook belangrijk voor een goede jurist. Je leert hoe je juridische teksten kunt lezen en schrijven.

In het eerste jaar krijg je een vaste loopbaanbegeleider. De begeleiding is gericht op oriëntatie op de opleiding en het beroep van jurist, het aanleren van studievaardigheden en reflectie op je competentieontwikkeling. Je werkt aan opdrachten in klassikale bijeenkomsten en je voert minimaal twee individuele gesprekken met je begeleider over je voortgang en ambities.

Je maakt tijdens je opleiding verschillende soorten toetsen. De kennistoetsen zijn individueel en schriftelijk. Bij Beroepsopdrachten pas je je kennis en vaardigheden toe in beroepsmatig handelen. Je verplaatst je bijvoorbeeld in de rol van juridisch adviseur en schrijft een adviesrapport, je voert een onderhandelingsgesprek of geeft een presentatie over de beslisboom die je hebt gemaakt.

Tijdens de opleiding kun je de Legal Tech Track volgen om je te verdiepen in de toepassing van ICT om juridische processen te verbeteren. Denk aan het ontwerpen van juridische beslissystemen of digitalisering van kennis. Scoor je goed op de legal tech-studieonderdelen, dan krijg je voorrang bij het solliciteren naar stages en afstudeeropdrachten bij onze partners in het Legal Tech Lab. Na afronding van de track ontvang je een certificaat.

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 16 juli 2021