Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Commerciële Economie

Bij deze opleiding heb je minimaal 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 16. Contacturen worden berekend in eenheden van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 24 uren alleen of met medestudenten aan projecten, onderzoek en opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Rick Burgers - Alumnus Commerciële Economie

Ik profiteer nog dagelijks van de kennis die ik opgedaan heb tijdens de opleiding Commerciële Economie.

Lees verder
Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 9 september 2021