Hogeschool van Amsterdam

Wat vond je er van?

Deelnemers van de leergang vertellen over hun ervaringen met de lesstof, docenten, medestudenten en de resultaten hiervan

Deelnemer Erica Dijkstra, decaan en docent van het Ashram College, vertelt:

Het programma van Leergang Loopbaancoaching is intens. Hele dagen breng ik op de HvA door. Ik ben gemakkelijk een dag van huis, van zeven uur 's ochtens tot zeven uur 's avonds. Het opmerkelijke: aan het einde van zo'n dag heb ik meer energie dan aan het begin! En ik ben niet de enige "student" die dit zo ervaart.

De oorzaken? Supergemotiveerde en enthousiaste docenten, gedreven en leergierige studenten met veel ervaring en ongelofelijk gevarieerde lesstof. Dat klinkt misschien wel erg ideaal, maar eerlijk gezegd is het dat ook. Er wordt veel geëist qua voorbereiding, intervisie en verslaglegging, maar de deelnemers krijgen goede tools, instructie én feedback. Ik verheug me nu al op de rest van het studiejaar en ben erg blij, dat ik deze leergang mag volgen.

Lien Ampe en haar team, Dienst Studieadvies van de Arteveldehogeschool, vertellen:

In de leergang mochten we proeven van een heerlijke mix tussen theorie en praktijk. Tijdens de hoorcolleges verdiepten we ons in generatie X & Y, de breinontwikkeling van jongeren, manieren waarop keuzes en beslissingen genomen worden… en de belangrijkste coachingsmodellen werden opgefrist. Met behulp van oefenmomenten werd het eenvoudiger om de link naar onze eigen praktijk te leggen. Door de kleine groepsgrootte kregen we gerichte feedback waar we onmiddellijk mee aan de slag konden. We maakten kennis met collega’s die, over de landsgrens heen, met dezelfde materie bezig zijn. Dit zorgde voor boeiende uitwisselingsmomenten!

De medewerkers van de masterclass hebben ons doen stilstaan bij en doen nadenken over onze eigen werking. Ze zetten ons aan om een aantal kritische reflecties te maken en ze reikten ons handvaten aan om onze praktijk verder te optimaliseren.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 3 november 2020