Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Programma

De leergang Loopbaancoaching bestaat uit 9 masterclasses. Daarnaast kom je 6 keer bijeen met een intervisiegroep waarmee je eigen casuïstiek van coaching behandelt. Tijdens de leergang werk je aan je portfolio. In het eindgesprek bespreek je jouw ontwikkeling aan de hand van je portfolio.

Masterclasses

Inhoud

1. De Psychologie van het Referentiekader

 • Je wordt bewuster van je eigen stereotypering en vooroordelen waarmee je de wereld waarneemt.

 • Je leert hoe je de werkelijke coachvraag boven water krijgt.

 • Je leert kijken met een open blik.

2. Jongeren en Identiteitsontwikkeling

 • Inzicht in de verschillende ontwikkelingsstadia en welke bijdragen aan gezonde identiteitsontwikkeling.

 • Je leert werken met de SDS Zelfonderzoek voor opleidings- en loopbaankeuze test op basis van de Holland typologie.

 • Scherp formuleren van coachdoelen.

 • Aansluiten op ontwikkeling en emotie.

3. Psychodiagnostische Instrumenten

 • De zin en onzin van testen: wanneer is testen nuttig?

 • Wat is een psychologische test?

 • Je leert testen maken, afnemen en nabespreken.

4. Het Puberbrein

 • Kennis en inzichten in de ontwikkeling van het puberbrein: waar zijn ze goed en wat is nog in ontwikkeling? En hoe speel je hierop in?

 • Oplossingsgerichte gespreksvoering (Insoo Kim Berg & Steve de Shazer): je stelt de ander in staat zelf, eigen, passende, unieke, oplossingen te vinden waarbij je uitgaat van zijn/haar sterke kanten.

 • Het inventariseren, benutten en belichten van kwaliteiten aan de hand van het Talentwiel.

5. Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 • Je leert wat ACT (Steve C. Hayes) inhoudt en de waarde van deze vorm van gedragstherapie.

 • Je maakt kennis met de ACT-hexaflex; de 6 kernprocessen van ACT die invloed hebben de psychologische flexibiliteit: contact met het huidige moment, defusie, acceptatie, zelf-als-context, waarden en toegewijde actie.

 • Je leert hoe je ACT toepast in loopbaancoaching.

6. Keuzestress en Coping

 • Je leert copingmechanismen te herkennen en te gebruiken, van de gecoachte en van jezelf.

 • Je oefent met de egotoestanden van de Transactionele Analyse: ouder, kind en volwassene.

 • Je leert werken met de posities binnen de dramadriehoek van de Transactionele

7. Familiekracht @ work

 • Je leert systemisch te kijken en handelen. Kijken naar context en daarin de coachvraag bezien.

 • We duiken in een van de meest invloedrijke systemen in ons leven: het gezin waar je vandaan komt.

 • Aan de hand van de Beschermjassentheorie (Kytlin Tjin A Djie) zet je krachtbronnen in voor loopbaancoaching

 • Werken met een genogram.

8. Zelfinzicht en Zelfbeeld

 • Je leert waarom inzicht in jezelf noodzakelijk is bij de vormgeving van de loopbaan en wat jij hier als coach in kunt betekenen.

 • De kernkwadranten van Daniel Ofman in relatie tot de psychologie van het lichaam van Annet van Laar.

 • Dieper coachen met projectie, overdracht en tegenoverdracht.

9. Keuzestijlen: hoe we beslissen

 • Hoe kies je in tijden van overvloed?

 • Welke keuzestijlen zijn er, waaraan herken je ze en hoe speel je hier adequaat op in?

 • Kiezen met hoofd, hart, buik: je leert hoe je voelen en denken met elkaar verbindt en deze inzet bij het maken van keuzes.

Intervisiebijeenkomsten

Met ongeveer 4 deelnemers vorm je een intervisiegroep. Met jouw groep kom je tijdens de leergang 6k eer bij elkaar. Aan de hand van praktijksituaties ontvang en geef je constructieve feedback op elkaars handelen. Ter voorbereiding hierop film je jezelf tijdens het voeren van coachingsgesprekken.

Portfolio en eindgesprek

Het portfolio is een persoonlijk document waarin je je eigen ontwikkeling als loopbaancoach vastlegt. Hierin verzamel je psychologische kennis, instrumenten en vaardigheden die je zowel tijdens als na de leergang gebruikt als naslagwerk. Je rondt de leergang af met een eindgesprek met een van de trainers. In dit eindgesprek staat de rode draad in jouw ontwikkeling centraal, deze bespreken we aan de hand van het portfolio.