Docenten

De docenten van wie je les krijgt, zijn allemaal psycholoog en hebben praktijkervaring in loopbaanbegeleiding van jongeren. Daarnaast zijn zij vaak ook werkzaam als onderzoeker, waardoor zij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in het vakgebied.

Het docententeam van de leergang Loopbaancoaching

Het docententeam van de leergang Loopbaancoaching.

Natalie Koop-Kammeron
Natalie Koop-Kammeron - Coach en docent Persoonlijke Ontwikkeling bij Amsterdam Fashion Institute

De docenten brachten de stof niet alleen over, het kwam ook echt binnen.

Lees verder
Japke Ebbinge

Japke Ebbinge

Sociaal psycholoog, trainer en loopbaancoach

“Vanuit het vertrouwen dat iedereen in staat is zijn/haar eigen antwoorden te vinden, probeer ik goed te luisteren en aan te sluiten bij de leer-/coachvragen van de ander. Individueel en in groepen. In de leergang Loopbaancoaching wil ik professionals steeds beter leren luisteren, naar de ander en naar zichzelf. Doel is om jezelf als instrument te ontwikkelen en dit functioneel te kunnen inzetten in je rol als loopbaanbegeleider. Hierbij maak ik gebruik van verschillende methodieken als systemisch werken, oplossingsgericht werken, ACT, Transactionele Analyse, focussen en de psychologie van het lichaam. Tot slot nodig ik deelnemers uit de dialogische houding te ontwikkelen waardoor het oog voor diversiteit groeit en er ruimte is voor ieders eigenheid.”

Sietske Jansma

Arbeids- en organisatiepsycholoog, docent, trainer en (loopbaan)coach

Binnen coachtrajecten vind ik het mooi om mensen te begeleiden naar het (her)ontdekken van zichzelf, het oprecht zichzelf (willen) zijn en weten wat voor hen belangrijk is en hiernaar te gaan leven. Om mensen te ondersteunen in dit veranderproces zet ik coachtechnieken in als transactionele analyse, oplossingsgericht werken en de voice dialogue. Ook maak ik gebruik van MapsTell, een tool gebaseerd op inzichten vanuit DISC. Door mijn ervaring binnen arbeids- en organisatiepsychologie verbind ik speelse en verdiepende technieken met ook een arbeidsgerichte aanpak. Wie ben jij, wat wil jij en waar kom jij tot je recht? Mijn doel is dat je binnen de Leergang jouw unieke stijl van begeleiden vindt, dat je erachter komt wat jouw expertise is en wat jou nog rijker maakt als professional.

Daphne Wiersema

Dr. Daphne Wiersema

Docent/onderzoeker

“Voor de leergang Loopbaancoaching ontwikkelde ik een verdiepende collegereeks die wetenschappelijke kennis uit de psychologie koppelt aan de praktijk van loopbaanbegeleiding aan jongeren en jongvolwassenen. In mijn colleges verbind ik diverse stromingen binnen de psychologie - en soms aanpalende disciplines - aan elkaar om zo een nieuw, en breder perspectief op de begeleiding van studiekiezen te geven. Ik nodig je uit om met andere ogen naar de uitoefening van je werk te kijken. Mijn doel is dat jij, gewapend met nieuwe inzichten en kennis, beter in staat bent jouw professioneel handelen te onderbouwen.”

Drs. Franz Maissan RL

Drs. Franz Maissan RL

Docent/onderzoeker, A&O psycholoog, organisatieadviseur en loopbaanadviseur

“Mensen en organisaties helpen ontwikkelen en groeien is de rode draad in mijn loopbaan. Naast docent Arbeids- en organisatiepsychologie werk ik als trainer bij diverse (post) hbo-opleidingen. Ook run ik sinds 1996 mijn bedrijf dat gericht is op organisatie- en loopbaanadvies. Ik zet het vakgebied graag op de kaart door actief bij te dragen aan diverse beroepsorganisaties en accreditatieorganen. Ik geloof in een concrete, praktische en doelgerichte aanpak, zonder bezinning en bezieling uit het oog te verliezen.”

Drs. Hadassa Kruithof

Arbeids & organisatiepsycholoog, ACT trainer, loopbaancoach

In mijn werk als loopbaancoach, trainer en onderwijsontwikkelaar is mijn rode draad het in beweging brengen van cliënten, studenten en professionals door hen in contact te brengen met zichzelf. Dat doe ik door vooral oog te hebben voor de positieve mogelijkheden en krachten van de ander waarbij ik open en direct communiceer. Van oorsprong ben ik Arbeids & organisatiepsycholoog en ik ben gefascineerd door het vertalen van effectieve therapievormen naar praktische coachtools. Vanuit de Hogeschool van Amsterdam werk ik als Acceptance en Commitment-coach, onderzoeker en opleider voor professionals. De laatste jaren focus ik mij op het toepassen van ACT in loopbaanbegeleiding in het onderwijs zodat studenten leren veerkrachtig te studeren. Zo heb ik samen met Michiel Oudega en Tom Luken een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van ACT binnen het her-oriëntatiejaar van de HvA en UvA.

Drs. Michiel Oudega

Ontwikkelingspsycholoog, schoolpsycholoog, ACT trainer.

Gedreven door de ontwikkeling van mensen. Altijd bezig met nieuwe kennis vergaren, dit overbrengen en motiveren. Hoe kunnen we optimaal functioneren, vanuit intrinsieke motivatie keuzes maken en leren zijn vragen die mij veel bezig houden. De laatste jaren focus ik mij op het toepassen van ACT in loopbaanbegeleiding en in het onderwijs. Zo heb ik samen met Hadassa kruithof en Tom Luken een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van ACT binnen het her-oriëntatiejaar van de HvA en UvA. Daarnaast ontwikkel en geef ik ACT trainingen aan zowel docenten als studenten binnen de HvA. Ook werk ik aan de professionalisering van docenten die lesgeven in leergemeenschappen bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Binnen de professionalisering is een belangrijk thema het meer integreren van mentale skills / het leren veerkrachtig te studeren in het onderwijs.

Michiel in een aantal woorden: Ideeënmachine, bevlogen, in contact.

Tali Gross

Psycholoog, coach en mindfulnesstrainer

“Naast het docentschap werk ik zelfstandig als (loopbaan)coach. Wat mij vooral inspireert is mensen in contact brengen met hun essentie, kracht of kwetsbaarheid. Door stil te staan bij blokkades en hier grip op te krijgen kan iemands natuurlijke stroom het weer overnemen en komt persoonlijke wijsheid naar boven. Daardoor ervaart men vaak zelf de oplossing, energie of ruimte om een nieuwe beweging in te zetten. In de Leergang deel ik graag mijn ervaring en kennis uit de praktijk om vol vertrouwen anderen te begeleiden in hun groeiproces.”

Drs. Zazie van der Leeuw

Keuzecoach en coördinator keuzebegeleiding HvA

“Ik ben Zazie van der Leeuw. Onderwijskundige, trainer en keuzecoach. Ooit afgestudeerd op de effectiviteit van begeleiding tijdens een tussenjaar en eigenlijk altijd geïnteresseerd gebleven in dit onderwerp. Ik begeleid nog steeds met veel plezier (aankomende) studenten bij hun (studie)keuzes en word heel blij als ik iemand zie groeien/ontwikkelen met het stuur in eigen hand en met een iets grotere dosis zelfvertrouwen. In de leergang kom ik zo nu en dan een gastcollege geven en deel ik mijn ervaring met onder andere de Self Directed Search, SDS -test.”

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 11 oktober 2021