Hogeschool van Amsterdam

Studeren met een functiebeperking

Op de HvA vinden we het belangrijk dat jij succesvol kunt studeren. Heb je dyslexie of AD(H)D? Of een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld Multiple Sclerose of epilepsie, of heb je last van psychische klachten? Dan begeleiden we je graag.

De HvA biedt verschillende voorzieningen, zodat je het beste uit jezelf en uit je studie kunt halen. Denk bijvoorbeeld aan bestaande voorzieningen, zoals rolstoelvriendelijke gebouwen of voorlees-software bij dyslexie. Het kan ook zijn dat er hulp op maat nodig is. Als ervaringsdeskundige kun je aangeven wat voor jouw persoonlijke situatie een oplossing kan zijn.

Heb je dyslexie? Dan is het belangrijk dat je de juiste dyslexieverklaring hebt. Check daarom of jouw verklaring aan de voorwaarden voldoet! Als je bent ingeschreven aan de HvA dan krijg je een HvA-ID. Met de HvA-ID kun je de dyslexieverklaring uploaden en extra voorzieningen aanvragen. Dit kan vanaf 1 september.

Heb je een andere functiebeperking of een chronische aandoening? Neem dan aan het begin van het studiejaar contact op met de studentendecaan van je opleiding.

De studentendecaan is er voor jou. In een vertrouwelijk gesprek krijg je informatie en advies afgestemd op jouw situatie. Zo zijn er verschillende hulp mogelijkheden: financieel, immaterieel en materieel. In overleg met de opleiding wordt gekeken naar mogelijkheden van begeleiding en toegang tot bepaalde voorzieningen. De gewenste aanpassingen, bijvoorbeeld extra toetstijd, leggen we voor aan de examencommissie. De examencommissie neemt een beslissing op de verzoeken.

Heb je nu al een vraag? Bijvoorbeeld over jouw functiebeperking en de studiekeuzecheck of selectie? Of twijfel je op grond van je functiebeperking over een geschikte studiekeuze? Stuur dan een email naar: functiebeperking@hva.nl. Dit emailadres is van Kitty Damen, zij werkt op het secretariaat van Dienst Studentenzaken. Zij stuurt jouw vraag dan door naar de studentendecaan van jouw opleiding.

Op de HvA zijn er verschillende initiatieven ontwikkeld vóór en dóór studenten met een functiebeperking. Zo blijft de HvA goed geïnformeerd en volop in ontwikkeling. Het beleid dat hieruit volgt, wordt ontwikkeld door de commissie Functiebeperking, chronische ziekte en arbeidsbeperking (FCA).

Wil je in contact komen met andere studenten met een functiebeperking? Dan is er Limitless, het platform voor en door studenten met een functiebeperking op de HVA, limitless@hva.nl

Als je een functiebeperking of chronische aandoening hebt dan zijn jouw rechten geregeld in de Wet Gelijke Behandeling. Deze wet geldt tijdens alle activiteiten van het studieprogramma en ook tijdens je stage. Daarom bieden wij, waar mogelijk, aanpassingen op maat. De regeling, tot het treffen van doeltreffende aanpassingen, staat in het Onderwijs- en Examenreglement van onze opleidingen.  Er zijn veel wetten en regelingen om mensen met een functiebeperking ondersteuning te bieden tijdens de studie en/of het vinden en behouden van werk. Denk aan een financiële bijdrage voor noodzakelijke hulpmiddelen, bijdragen in de woonkosten of bijdragen in het vervoer naar de opleiding. Ook zijn er regelingen die jou financieel kunnen ondersteunen bij studievertraging vanwege je functiebeperking. De studentendecaan informeert je hier graag over.

Wil je weten hoe jouw rechten zijn vastgelegd bij de HvA? Lees dan het Beleidskader Studeren met een Functiebeperking 2013 en het UvAHvA beleidsplan.

Hierin kun je ook meer lezen over de begeleiding van studenten met een functiebeperking. Bijvoorbeeld: Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van (aspirant) studenten? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van studentendecanen en welke functiebeperkingen onderscheidt de HvA?

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 10 mei 2017