Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1 en 2

Bij de opleiding Social Work leer je met studenten die hetzelfde profiel gekozen hebben, jouw profielgroep, in colleges en werkgroepen.

Leergemeenschappen

Naast deze colleges en werkgroepen leer je in de Sociale Agenda in leergemeenschappen. Hier leer je samen met andere studenten vanuit verschillende profielen, maar ook met docenten, onderzoekers en toekomstige collega’s uit de praktijk.

Didactisch concept

Social Work op de HvA werkt met het didactisch concept High Impact Learning that Lasts (HILL). HILL geeft je veel keuzevrijheid en eigen regie, focust op samen leren (in de praktijk), en leren naar aanleiding van urgente actuele vraagstukken.

Beroepscompetenties

Tijdens je opleiding werk je aan de volgende beroepscompetenties:

  • dialogisch handelen
  • methodisch handelen
  • regisseren en organisatorisch handelen
  • samenwerken en ondernemend handelen
  • professioneel onderzoeken en ontwikkelen
  • sociaal werk onderzoeken en ontwikkelen

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 februari 2019