Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Mensen ondersteunen om mee te doen in de samenleving en regie te krijgen over hun eigen leven staat centraal bij de opleiding Social Work. In het onderwijs en in de praktijk leer je de kennis, houding en vaardigheden die je nodig hebt in de praktijk. En je gaat aan de slag met en nadenken over creatieve oplossingen voor de sociale vraagstukken die in de regio Amsterdam spelen.

Wat is het verschil met andere soortgelijke opleidingen in Nederland? Bekijk de video

Welk profiel kies jij?

Bij Social Work kies je voor 1 van de 3 profielen: Welzijn en Samenleving, Zorg of Jeugd. Zo leer je vanaf de eerste dag samen met studenten die hetzelfde profiel gekozen hebben in colleges en werkgroepen.

Profiel Welzijn en Samenleving

Signaleer kansen en problemen in de buurt, wijk of stad en werk op een creatieve manier met de mensen daar om de problemen zelf aan te kunnen pakken.

Profiel Zorg

Zet je in om de kwaliteit van leven van mensen met complexe en langdurige zorgvragen te verbeteren, zodat ze een zo waardig en zelfredzaam mogelijk leven kunnen leiden.

Profiel Jeugd

Ondersteun, activeer en bescherm kinderen en jongeren zodat ze zich ontwikkelen tot zelfstandige, actieve en maatschappelijk betrokken volwassenen en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Lees meer over de profielen

Twijfel je over welk profiel het best bij jou past? Geen zorgen: jouw eerste keuze is niet definitief. Tot aan het einde van het tweede jaar van de opleiding kun je nog wisselen. Om de juiste keuze te maken, kun je hierover altijd in gesprek gaan met jouw docenten.

Impactvol leren

De opleiding biedt je veel keuzevrijheid en eigen regie. Uitgangspunt is actief en betekenisvol (samen) leren in de opleiding en de praktijk, op basis van urgente vraagstukken van mensen en organisaties uit het sociaal werk.

De Sociale Agenda

Samen met studenten vanuit verschillende profielen, docenten, onderzoekers en toekomstige collega’s uit de praktijk werk je in leergemeenschappen aan vraagstukken van de Sociale Agenda. 

Bekijk welke opdrachten studenten hebben gemaakt

De vraagstukken van de Sociale Agenda zijn onderverdeeld in thema’s. Je kiest per semester voor een thema. Je kan elk semester hetzelfde thema kiezen, maar ook wisselen voor verschillende inzichten. Binnen elk thema van de Sociale Agenda staat een uitdaging of challenge centraal.

ThemaChallenge
Thema 1: BestaanszekerheidMinimaliseer bestaansonzekerheid, maximaliseer menselijke waardigheid: hoe kun je mensen een waardig bestaan geven met de zekerheid op fatsoenlijk onderdak, eten, dagbesteding en inkomen?
Thema 2: Sociale inclusieEen inclusieve stad: samen leven zónder drempels: wat is nodig om iedereen, ongeacht leeftijd, religie of zorgvragen, gelijke kansen te geven in de samenleving?
Thema 3: Ruimte voor kinderen en jongerenKinderen en jongeren bepalen mee: hoe laat je kinderen en jongeren meedenken en -beslissen over hun eigen leven in de stad?
Thema 4: Lokale democratie en mensenrechtenMensenrechten voor iedereen: hoe bevorder je mensenrechten en draag je bij aan de lokale democratie?
Thema 5: Groene duurzaamheidSamen maken we de stad voor iedereen duurzaam: hoe creëren we met elkaar een groene en duurzame stad voor iedereen?

Praktijk in jaar 1

Als sociaal werker heb je een belangrijke functie in het sociaal domein. Je hebt een signalerende en preventieve rol, maar ook invloed op lokaal beleid, lokale prioriteiten en lokale organisaties. Daarom ga je op de opleiding Social Work vanaf jaar 1 meteen in het sociaal domein in de praktijk leren.

In het eerste studiejaar ben je als student 1 dag in de week in de praktijk. Het praktijkleren staat vooral in het teken van contact maken met de doelgroep en de organisatie en een eerste stap zetten in je ontwikkeling als professional op de werkvloer.

De opleiding heeft een uitgebreid netwerk en beschikt over ruim voldoende gekwalificeerde praktijkplekken voor alle studenten. Docenten van de opleiding begeleiden jou in het maken van de keuze voor praktijkplekken en ook tijdens het leren in de praktijk.

Beroepscompetenties

Tijdens je opleiding werk je aan de ontwikkeling van verschillende beroepscompetenties zodat je een professionele sociaal werker bent na je opleiding. Je bent dan een sociaal werker die:

  • mensen benadert, luistert en dialoog aangaat en bevordert tussen mensen.
  • het sociaal functioneren en emanciperen van individuen en netwerken bevordert.
  • ondersteunt bij het vormgeven van kwaliteit van (samen)leven en relationele autonomie.
  • effectieve regie voert in het maken, uitvoeren en evalueren van plannen.
  • bijdraagt aan de kwaliteit van de organisatie waar je voor werkt.
  • initiatief neemt, preventief handelt en verbindt.
  • creatief en sociaal ondernemend is.
  • een eigen visie heeft op het beroep.
  • innovatie in het beroep stimuleert.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding Social Work mag je de titel Bachelor of Social Work voeren.

Profielen
Jaar 2, 3 en 4
Haal meer uit je opleiding
Download de opleidingsflyer
(opent in nieuw venster)