Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Profielen

Bij Social Work kies je meteen voor 1 van de 3 profielen: Welzijn en Samenleving, Zorg, of Jeugd. Door deze keuze werk je vanaf de eerste dag samen met studenten die dezelfde interesse en motivatie hebben om verandering bij mensen en in de samenleving mogelijk te maken.

Twijfel je over welk profiel het best bij jou past? Geen zorgen: jouw eerste keuze is niet definitief. Tot aan het einde van het tweede jaar van de opleiding kun je nog wisselen. Om de juiste keuze te maken, kun je hierover altijd in gesprek gaan met jouw docenten.

Profiel Welzijn en Samenleving

Wil je met mensen in de buurt, wijk of stad werken aan hoe zij problemen zelf aan kunnen pakken? Docenten en studenten vertellen meer over het profiel Welzijn en Samenleving in de video (1.28 min).

Wat houdt profiel Welzijn en Samenleving in?

Kies je voor het profiel Welzijn en Samenleving dan zet je organisatietalent, enthousiasme en hulpvaardigheid in voor anderen. Je werkt met mensen in een buurt, wijk of stad en je signaleert daar kansen en problemen die je samen met de bewoners oppakt. Je biedt ondersteuning en hulpverlening bij financiële of psychische problemen, eenzaamheid, verslaving en huiselijk geweld. Je helpt mensen hun problemen zelf aan te pakken.

Je brengt mensen samen door kunst, cultuur en sport. Je organiseert bijvoorbeeld activiteiten voor vluchtelingen, coördineert een buurtrestaurant of maakt een theatervoorstelling samen met ouderen en jongeren. Je bevordert de leefbaarheid in buurt, wijk of stad als maatschappelijk werker, wijkteam- of jongerenwerker of sociaal cultureel ondernemer.

Profiel Zorg

Wil je je inzetten om het leven van mensen met complexe en langdurige zorgvragen te verbeteren? Docenten en studenten vertellen over het profiel Zorg in de video (1.04 min).

Wat houdt profiel Zorg in?

Binnen het profiel Zorg ondersteun je mensen met een complexe en langdurige zorgvraag zodat zij een zo waardig en zelfredzaam mogelijk leven kunnen leiden. Je ondersteunt hen bij uiteenlopende vragen, van heel praktische tot die op het terrein van zingeving. Van wonen tot kinderwens en van eenzaamheid tot seksualiteit. Je bevordert de eigen regie van de cliënt en hebt oog voor de belangen en betrokkenheid van familie en vrienden. Dit doe je samen met andere professionals zoals psychologen en verpleegkundigen.

De mensen waarmee je werkt zijn zeer divers. Denk aan mensen met psychiatrische-, psychosociale- en/of verslavingsproblematiek. Maar ook mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of dementie. En mensen van jong tot oud met een combinatie van problemen.

Wil je vanaf het derde studiejaar de afstudeerrichting GGZ-Agoog volgen? Dan moet je kiezen voor het profiel Zorg. De GGZ-agoog is gespecialiseerd in het ondersteunen van het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening of een verslaving. 

Profiel Jeugd

Wil je kinderen en jongeren ondersteunen en activeren? Docenten en studenten vertellen over het profiel Jeugd in onderstaande video (1.28 min).

Wat houdt profiel Jeugd in?

Binnen het profiel Jeugd gaat het om kinderen en jongeren ondersteunen en activeren. Soms ben je de beschermer die ingrijpt in kwetsbare situaties. Op andere momenten daag je hen op creatieve manieren uit om hun talenten te ontwikkelen.

Je zorgt voor een veilige omgeving en helpt hen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, actieve en maatschappelijk betrokken volwassenen. En je leert de mensen die verantwoordelijk zijn voor hun opvoeding hun opvoedvaardigheden verbeteren. Je werkt samen met de opvoeders en het sociale netwerk van het kind of de jongere.

Je kunt je registreren in het SKJ kwaliteitsregister Jeugd(opent in nieuw venster) met een hbo-bachelor diploma Social Work profiel Jeugd.

Jaar 2, 3 en 4
Studielast