Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan de opleiding Social Work. Deze uren bestaan uit contacturen en zelfstudie.

Contacttijd

De hoeveelheid contacturen bij de opleiding wordt bepaald op basis van de leerdoelen en de daarbij passende mix van on- en offline (fysiek) onderwijs. Contacttijd kan bestaan uit profielonderwijs, studentcoaching, werkgroepen, online leeractiviteiten en (individuele) begeleiding. Gemiddeld genomen heb je bij deze opleiding 15 contacturen per week in het eerste jaar.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 25 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding minder dan 50 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.