Hogeschool van Amsterdam

Sociaal Juridische Dienstverlening

Sociaal-Juridische Dienstverlening. Bachelor, deeltijd

Tijdens de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) leer je een brug te slaan tussen de mens en het recht. Het recht komt aan bod rondom thema's als arbeid en inkomen en criminaliteit en veiligheid. Daarnaast is er ruime aandacht voor communicatieve vaardigheden en leren in de praktijk.

HvA SJD

Het studieprogramma van SJD bestaat uit vier blokken met verschillende onderwijsvormen zoals hoorcolleges, individuele begeleiding en trainingen.

Lees meer

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit colleges en trainingen. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 12. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Lees meer

Een SJD’er is breed inzetbaar bij verschillende organisaties en uiteenlopende functies, zowel in de non-profit als de profit sector. Voorbeelden zijn sociaal raadsman/-vrouw, schulddienstverlener, leerplichtambtenaar, casemanager Sociale Zaken, woonconsulent, sociaal-juridisch medewerker VluchtelingenWerk, juridisch medewerker bij het Juridisch Loket of een adviesbureau.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Lees meer

Voor studiejaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017 inschrijven aan de hand van het stappenplan inschrijven. Doe je verzoek tot inschrijving voor 15 augustus 2018. Een verplicht onderdeel van de inschrijving is de studiekeuzecheck.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht