Hogeschool van Amsterdam

Leraar Nederlands

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Nederlands. Bachelor, voltijd

Hoe krijg je een klas aan het lezen? Hoe leer je jongeren goed schrijven en presenteren? Hoe kun je literatuur en gedichten gebruiken in de klas? Allemaal vragen waarop de opleiding tot Leraar Nederlands je een antwoord biedt.

De lerarenopleiding Nederlands rust op drie pijlers: werkplekleren, vakkennis en vakdidactiek, de professionele ontwikkelingslijn. De drie pijlers lopen als een rode draad door je studie. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage (werkplekleren) bij een opleidingsschool. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling als leraar. In het eerste jaar zijn belangrijke vakken onder andere: Grammatica, Spellen en Formuleren, Proza-analyse, Jeugdliteratuur, Lees- en Schrijfvaardigheid en Vakdidactiek. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school, hoe er les gegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. In het tweede semester loop je stage op een van onze opleidingsscholen. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Daarnaast geef je les tijdens het werkplekleren. Ook kies je in het derde jaar een minor en één van de afstudeerrichtingen algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. In het vierde jaar studeer je af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten minimaal 14,4 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar Nederlands kun je lesgeven in het vmbo, mbo en in de onderbouw havo/vwo. Heb je je tweedegraads bevoegdheid? In dat geval kun je kiezen voor de masteropleiding tot eerstegraadsleraar Nederlands of voor de masteropleiding Pedagogiek.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4. Heb je een vwo-diploma, dan kun je ook het driejarige vwo-traject volgen om je tweedegraads bevoegdheid te halen.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding