Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In het eerste semester van het derde jaar werk je verder in de leerlijnen vak (taalvaardigheden en cultuur) en vakdidactiek. Daarnaast loop je drie dagen in de week stage. Aan het einde van het eerste semester leg je een bekwaamheidsproef af (assessment).

In het tweede semester volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Als je zowel je major als je minor hebt gehaald, is je studie afgerond. Kijk bij  Minoren voor meer informatie over minoren. Bij de opleiding Frans kun je er ook voor kiezen om in plaats van een minor een semester aan de universiteit van Lille te gaan studeren met een Erasmus beurs (zie Internationaliseren).

Aan het eind van het derde jaar kies je je afstudeerrichting (havo-vwo of vmbo-mbo), waar je vervolgens in het vierde  jaar aan werkt. Daarnaast loop je gedurende het hele jaar stage.

Vakkenoverzicht jaar 3

semester 1A

semester 1B

Apprentissage du français  Apprentissage du français 
Beroepsopdracht A Beroepsopdracht A
Beroepsopdracht B Beroepsopdracht B
Civilisation Didactique du FLE
Minor Minor
Werkplekleren Werkplekleren

semester 2A

semester 2B

Minor Minor

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 11 april 2017