Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, werk je aan je eigen taalvaardigheden bij vakken als Français oral en Français écrit. Bij vakken als Civilisation, en Plaisir de lire krijg je inzichten in de Franse samenleving en in de Franse cultuur. Bij beroepsopdracht 1 ga je op schoolbezoek en kijk je naar de school vanuit de perspectief van de leraar. Bij beroepsopdracht 2 leer je de basis om een les Frans te geven. In het tweede semester loop je stage op een van de opleidingsscholen en geef je zelf een aantal lessen.   

Hieronder vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in het eerste studiejaar volgt. De onderwijsteams stellen de uiteindelijke programma's vast. In de studiegids vind je meer informatie over de vakken. Hier kun je op vakken of opleiding zoeken.

Vakkenoverzicht jaar 1 

semester 1a

semester 1B

Beroepsopdracht Beroepsopdracht
Civilisation Civilisation
Français écrit Français écrit
Français oral Français oral
Ontwikkeling van de adolescent Ontwikkeling van de adolescent

semester 2A

semester 2B

Beroepsopdracht Beroepsopdracht
Français écrit Français écrit
Français oral Français oral
Plaisir de lire Poésie et chansons
Werkplekleren Werkplekleren

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 21 maart 2017