Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Bij deze opleiding heb je minimaal 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo'n veertig uur met je studie bezig. Naast de contacturen ga je alleen of met medestudenten aan de slag met projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In het begin van het studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later in het jaar wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

BSA-norm

Om door te mogen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60 studiepunten halen. Haal je niet het minimale aantal studiepunten, dan krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met je opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Meer informatie over de BSA-norm vind je hier.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 19 september 2017