Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Commerciële Economie

Bij deze opleiding heb je minimaal 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding.  Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 16. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 24  uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Meer informatie over de BSA-norm vind je hier.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 24 juli 2018