Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Wiskunde B (deficiëntie)cursus

Met deze cursus fris je je kennis van wiskunde B op of werk je je deficiëntie weg. Ben je een 21+-kandidaat? Dan word je bij het behalen van de afsluitende toets vrijgesteld van het maken van de vaktoets Wiskunde B van het 21+-toelatingsonderzoek. Door het volgen van één van deze cursusvarianten vergroot je de kans op een succesvolle studie.

Voor wie

 • Voor aankomende HvA-studenten, inclusief mbo’ers, die geen of weinig wiskunde hebben gehad en hun kennis van wiskunde B willen opfrissen.
 • Voor aankomende HvA-studenten die geen wiskunde B in het havo- of vwo-profiel hebben, maar willen starten met een opleiding waarbij wiskunde B een toelatingseis is en zo hun deficiëntie willen wegwerken.
 • Voor 21+-kandidaten die via één van de cursusvarianten het onderdeel wiskunde B van het 21+-toelatingsonderzoek willen behalen.

Inhoud cursus

De volgende modules (onderwerpen) komen aan bod in de cursus:

 1. Module A (Rekenen met getallen en letters);
 2. Module B (Formules manipuleren);
 3. Module C1 (Vergelijkingen oplossen);
 4. Module C2 (Functies en grafieken);
 5. Module D1 (Differentiëren);
 6. Module E1 (Exponenten en logaritmen);
 7. Module E2 (Goniometrie);
 8. Module M1 (Meetkunde), deze module is alleen voor aankomende studenten Technische Natuurkunde.

Beoordeling

 • De beoordeling vindt plaats via digitale toetsen; iedere module wordt apart getoetst.
 • Een certificaat wordt uitgereikt als alle modules met een voldoende zijn afgerond.
 • Het certificaat is twee studiejaren geldig.

Materiaal en werkvorm

Er zijn hoorcolleges en werkcolleges. Er wordt gebruik gemaakt van een online reader en oefeningen in het online platform Grasple. Het is belangrijk om je eigen laptop/tablet mee te nemen. Een eigen rekenmachine is niet toegestaan; deze wordt, waar nodig, digitaal verstrekt. Buiten de lesuren wordt ook van je verwacht dat je thuis tijd investeert in het oefenen en maken van opgaven.

Afhankelijk van jouw situatie kun je kiezen uit drie cursusvarianten:

 • Vrijdagmiddagcursus
 • Zomercursus
 • Zelfstudiecursus

Onderaan deze pagina kan je je aanmelden voor één van deze cursussen.

Data en tijden

Vrijdagmiddagcursus

Kosten: € 365,-

Heb je meer tijd nodig om wiskunde je eigen te maken? Dan is de Vrijdagmiddagcursus iets voor jou! Vanaf vrijdagmiddag 2 februari is er, met uitzondering van vrije dagen in de vakanties, iedere week een bijeenkomst. Elke week wordt er les geven over het betreffende onderwerp en is er ruimte om opgaven te maken onder begeleiding van een docent. Om de 3 weken is er een moduletoets. Voor iedere moduletoets is er een herkansing.

Deadline van aanmelden is woensdag 24 januari 2024.

Deze Vrijdagmiddagcursus bestaat uit 20 wekelijkse bijeenkomsten:

DatumTijd
Vrijdag 2 februari 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 9 februari 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 16 februari 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 1 maart 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 8 maart 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 15 maart 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 22 maart 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 5 april 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 12 april 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 19 april 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 26 april 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 10 mei 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 31 mei 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 7 juni 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 14 juni 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 21 juni 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 28 juni 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 5 juli 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 12 juli 202412.50 - 16.10 uur
Vrijdag 19 juli 202412.50 - 16.10 uur

Zomercursus

Kosten: € 365,-

Heb je veel begeleiding nodig met wiskunde en wil je er intensief mee aan de slag? Dan kun je gedurende vier weken de Zomercursus volgen! De Zomercursus is een intensieve cursus met veel begeleiding door docenten en studentassistenten. In de ochtend worden er lessen gegeven en om de drie dagen moduletoetsen afgenomen. In de middag kun je, onder begeleiding van studentassistenten, werken aan opgaven. Voor iedere moduletoets is er een herkansing.

Deadline van aanmelden is zondag 2 juni 2024.

De Zomercursus bestaat uit 20 dagelijkse bijeenkomsten:

DatumTijd
Maandag 10 juni 20248.30 - 15.20 uur
Dinsdag 11 juni 20248.30 - 15.20 uur
Woensdag 12 juni 20248.30 - 15.20 uur
Donderdag 13 juni 20248.30 - 15.20 uur
Vrijdag 14 juni 20248.30 - 15.20 uur
Maandag 17 juni 20248.30 - 15.20 uur
Dinsdag 18 juni 20248.30 - 15.20 uur
Woensdag 19 juni 20248.30 - 15.20 uur
Donderdag 20 juni 20248.30 - 15.20 uur
Vrijdag 21 juni 20248.30 - 15.20 uur
Maandag 24 juni 20248.30 - 15.20 uur
Dinsdag 25 juni 20248.30 - 15.20 uur
Woensdag 26 juni 20248.30 - 15.20 uur
Donderdag 27 juni 20248.30 - 15.20 uur
Vrijdag 28 juni 20248.30 - 15.20 uur
Maandag 1 juli 20248.30 - 15.20 uur
Dinsdag 2 juli 20248.30 - 15.20 uur
Woensdag 3 juli 20248.30 - 15.20 uur
Donderdag 4 juli 20248.30 - 15.20 uur
Vrijdag 5 juli 20248.30 - 15.20 uur

Zelfstudiecursus

Kosten: € 75,-

Heb je een hoge mate van zelfstandigheid en overdag geen tijd om een cursus te volgen? Dan is de Zelfstudiecursus iets voor jou. De Zelfstudiecursus is een doorlopende cursus waarbij je zelf aan de slag gaat met al het beschikbare digitale materiaal. Elke maand is er op een dinsdagavond op locatie een bijeenkomst waar je vragen kunt stellen en waar je toetsen kunt maken. Je maakt voor jezelf een planning zodat je, als je het voor toelating doet, op tijd je certificaat hebt. Na het afronden van alle modules volgt er een mondeling examen over de gemaakte modules. In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten om vragen te stellen, maar je kunt dan wel toetsen maken. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een online startbijeenkomst via MS Teams.

Als je de Zelfstudiecursus volgt om toegelaten te worden tot een opleiding in het studiejaar 2024-2025 moet je voor 20 augustus 2024 alle modules hebben afgerond en het mondelinge examen met een goed gevolg hebben afgelegd.

Deadline van aanmelden: je kunt je voor deze cursus doorlopend aanmelden.

DatumTijd
Dinsdag 7 november 202320.00 – 21.30 uur
Dinsdag 12 december 202320.00 – 21.30 uur
Dinsdag 9 januari 202420.00 – 21.30 uur
Dinsdag 6 februari 202420.00 – 21.30 uur
Dinsdag 5 maart 202420.00 – 21.30 uur
Dinsdag 2 april 202420.00 – 21.30 uur
Dinsdag 7 mei 202420.00 – 21.30 uur
Dinsdag 4 juni 202420.00 – 21.30 uur
Dinsdag 2 juli 2024 (alleen toetsen)20.00 – 21.30 uur
Dinsdag 6 augustus (alleen toetsen)20.00 – 21.30 uur

Alle data en tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via iDEAL of Credit Card (Mastercard en Visa) of een bankoverschrijving. Betalen is onderdeel van het aanmeldingsproces.

NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam. O.v.v. KP230105, cursus Wiskunde B en jouw voor- en achternaam.

Deelnamekosten moeten voldaan zijn voordat je je aanmeldt voor de cursus.

Upload bij je aanmelding:

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Dit kan zijn:
  • Een Nederlands paspoort;
  • Een Nederlandse identiteitskaart;
  • Een rijbewijs;
  • Een verblijfsvergunning;
  • Een buitenlands paspoort.

Je aanmelding wordt alleen verwerkt als alle verplichte velden zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd. Als je digitale aanmelding goed is afgerond, ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Dit is niet de bevestiging van inschrijving. Deze bevestiging van inschrijving ontvang je in een aparte e-mail.

Studentenzaken neemt binnen vijf werkdagen contact met je op bij eventuele onduidelijkheden.

Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de cursus een uitnodiging. Hierin staat de locatie en overige informatie die voor jou van belang is. Lees deze dan ook altijd goed door. Heb je de mail niet ontvangen? Controleer eerst je spamberichten, de uitnodiging is een groepsmail en kan als spam gezien worden.

Heb je 4 werkdagen voor de start van de cursus nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact met ons op via toelatingstoets@hva.nl.

Meld je hier aan voor de Zomercursus
(opent in nieuw venster)
Meld je hier aan voor de Zelfstudiecursus
(opent in nieuw venster)

Annuleren

Op de aanmelding voor deze cursus zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden HvA particulieren van kracht. De in artikel 3 van de verkoopvoorwaarden genoemde onderwijsdatum, betreft voor deze cursussen de eerste lesdag van de cursus.

Moment van annulerenVerschuldigd bedrag aanmelder

Tot 6 weken voor start

€ 50,- verschuldigd

6 tot 3 weken voor start

50% van het deelnametarief verschuldigd

3 tot 1 week voor start

75% van het deelnametarief verschuldigd

1 week voor start

100% van het deelnametarief verschuldigd

In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie van de cursus beslissen om af te wijken van deze annuleringsregeling (b.v. bij bijzondere persoonlijke omstandigheden). Onderbouwde verzoeken met bewijsstukken kunnen via toelatingstoets@hva.nl ingediend worden.

Mocht de cursus niet doorgaan vanwege te weinig kandidaten, wordt het volledige bedrag gerestitueerd.

Examentijdverlenging

Heb je recht op examentijdverlenging in verband met een functiebeperking, stuur dan een kopie van een verklaring van een erkend professional mee met je aanmelding of vóór de aanmelddatum van de cursus.

Als je recht hebt op examentijdverlenging krijg je bij de toetsafname een verlenging van 25% met een maximum van 30 minuten.

Een verklaring moet voldoen aan de volgende punten:

 • Je naam en geboortedatum;
 • De datum van afgifte van de verklaring;
 • Duidelijk vermelding dat er sprake is van een bepaalde functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, ADHD;
 • De diagnose is gebaseerd op een diagnostisch onderzoek;
 • De verklaring is ondertekend;
 • Degene die ondertekend heeft, is een bevoegd GZ- psycholoog, orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog;
 • Verklaringen van het IWAL en OBD zijn ook geldig als ze niet getekend zijn.

Goed om te weten

 • Aanmelden voor de cursus Wiskunde B staat los van inschrijving voor de HvA-opleiding.
 • Als je nog nooit Wiskunde B hebt gehad, moet je er vanuit gaan dat het aantal uren zelfstudie flink kan toenemen. Daarbij wordt er een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. 
 • Als je de cursus met goed gevolg afrond, ontvang je een certificaat dat twee studiejaren geldig is. 
 • Kijk ook eens bij 21+-toelatingsonderzoek.

Contact

Vragen over toelating, de voorbereidende cursussen/trainingen of de 21+- toetsen?

WhatsApp
06 2853 3546(opent in nieuw venster)
(10.00 - 16.30 uur, niet voor bellen of sms)
Telefoon
020 595 1405(opent in nieuw venster)
Werkdagen 09.30 - 13.30 uur