Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Om te kunnen studeren op hbo-niveau moet je in het bezit zijn van een diploma havo, vwo of mbo (niveau 4). Het kan zijn dat je voor een opleiding een bepaald profiel gevolgd moet hebben, of aanvullende vakken moet hebben gevolgd. Voor de specifieke toelatingseisen kijk je bij de opleiding van jouw keuze.

Toelatingseisen vanuit havo of vwo

Voor sommige opleidingen moet je een bepaald profiel gevolgd hebben op de havo of het vwo. Of je moet aanvullende vakken hebben gevolgd. Heb je geen examen gedaan in de vakken die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding? Dan kun je deelnemen aan een deficiëntie- of opfriscursus voordat je met je opleiding start. Op de opleidingspagina vind je terug welke toelatingseisen er in jouw geval van toepassing zijn.

Toelatingseisen vanuit het mbo

De HvA geeft geen invulling aan de extra toelatingseisen voor mbo’ers. Dat wil zeggen dat een mbo’er met een diploma niveau 4 toelaatbaar is tot elke hbo-opleiding. (Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum vóór 1 september worden toegelaten tot de opleiding.) Het kan zijn dat er een opleidingsspecifieke toelatingsprocedure is, kijk hiervoor op de website van de desbetreffende opleiding. Een aantal opleidingen geeft het advies om een opfriscursus te volgen.

Toelatingseisen 21+

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21 + toelatingsonderzoek.

Toelatingseisen vanuit het buitenland

Wanneer je uit het buitenland komt en geen geldig Nederlands diploma hebt, moet je een buitenlands diploma op minimaal mbo-4 of havo-niveau kunnen overleggen. Je kunt je buitenlandse diploma naar Nederlandse maatstaven laten waarderen. Ook moet je aantonen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen NT2-II behaald hebt als je een Nederlandstalige opleiding gaat volgen. De HvA neemt het toelatingsexamen NT2 niet zelf af. Meld je zelf aan voor het Staatsexamen NT2-II via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) . Meer informatie over het laten waarderen van je buitenlandse diploma kun je vinden onder diplomawaardering.

Toets Beheersing Nederlands (alternatieve STEX NT-II)

Heb je een buitenlands diploma en ga je in september 2021 met een Nederlandstalige studie aan de HvA beginnen? Dan moet je je taalniveau aantonen met het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (STEX NT-II). Vóór 1 september 2021 moet je alle onderdelen behaald hebben.

Heb je nog niet (alle) onderdelen van het STEX NT-II gehaald? Dan geeft de HvA je de mogelijkheid om een alternatieve toets Beheersing Nederlands te doen in juli (+ eventuele herkansing in augustus). Met die toets kun je jouw taalniveau aantonen. De reden hiervoor is dat er dit jaar meerdere examenrondes niet doorgegaan zijn vanwege de coronaregelgeving.

Let op: dit houdt in dat je niet voorwaardelijk in kunt stromen bij de HvA en wachten op de staatsexamenuitslag op 1 januari 2022. Eerder behaalde vaardigheden van het Staatsexamen, blijven wel geldig.

Bijvoorbeeld Student A kan aan een opleiding beginnen, want de student heeft STEX II luistervaardigheid en schrijfvaardigheid gehaald én van de alternatieve toetsen van de HvA heeft de student spreekvaardigheid en leesvaardigheid gehaald.

Let op: de alternatieve toetsen van de HvA worden alleen door de HvA erkend en gelden niet op andere instellingen.

Ga naar toets Beheersing Nederlands en log in met je HvA-ID. Je vindt hier alle informatie over de toets en het aanmeldformulier.

Nederlandse taalcursus

Anderstalige aspirant studenten die een opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam willen gaan volgen, kunnen een voorbereidend traject volgen. Kijk voor informatie hierover bij het Taal- en Schakeltraject.

Toelatingseisen vanuit havo of vwo 'oude stijl'

Heb je een diploma havo van vóór 2009 of vwo van vóór 2010, dan wordt door de opleiding een kort aanvullend toelatingsonderzoek gedaan. Kijk bij de opleiding van jouw voorkeur voor de specifieke eisen. Voldoet jouw vakkenpakket daar niet aan, kijk dan wat de mogelijkheden zijn of neem contact op met de instroomcoördinator van de opleiding.
Meer informatie over deficiëntie- en opfriscursussen

Toelatingseisen cursussen en masters

De toelatingseisen voor cursisten en masterstudenten zijn niet wettelijk vastgelegd. Opleidingen kunnen deze eventueel zelf opstellen. Kijk bij de cursus of masteropleiding van je keuze voor meer informatie.

Vragen over toelating?

Heb je vragen over jouw toelaatbaarheid bij een bepaalde opleiding? Neem dan contact op met de opleiding zelf.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 5 oktober 2021