Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Sociaal Juridische Dienstverlening is een praktijkgerichte vierjarige deeltijdopleiding. Een studiejaar bestaat uit vier blokken met verschillende onderwijsvormen zoals werkcolleges, individuele begeleiding en trainingen.

Het studieprogramma is opgebouwd uit 5 leerlijnen:

  • Recht
  • Methodiek en Maatschappij
  • Communicatie
  • Integratie en Praktijk
  • Ondersteunend (Studentbegeleiding)

De propedeuse

Tijdens de eerste twee blokken staat de verkenning van het sociaal-juridisch beroepenveld centraal. Je gaat bijvoorbeeld bij het vak Werkveld in Beeld aan de slag met vragen als: 'Bij welke organisaties kun je gaan werken?' en 'Met welke wetgeving krijgen deze organisaties te maken?'. Daarnaast is er veel aandacht voor communicatieve, methodische en juridische basiskennis en -vaardigheden. Je krijgt dan onder andere de vakken Inleiding Recht, Inleiding Privaatrecht, Gespreksvoering: Weerstand en Advies, en Gedrag en Samenleving.  Daarna krijg je naast de basisvakken ook verdiepende vakken zoals arbeid en inkomen, arbeidsrecht en rapporteren.

Praktijkervaring opdoen maakt onderdeel uit van de opleiding. Met relevant werk kun je het eerste jaar al studiepunten halen. Je werkt namelijk 8 uur in de praktijk en maakt jouw eerste portfolio met beroepsproducten.

Jaar 2 en 3

In jaar 2 en 3 komen de thema's Wonen en Leefbaarheid, Criminaliteit en Veiligheid, Overheid en Welzijn, Uitkeringen en Re-integratie en Integrale Schulddienstverlening aan bod. In vakken zoals Strafrecht, Sociaal Zekerheidsrecht en Materieel Bestuursrecht leer je over de verhouding tussen burgers en overheid. Daarnaast werk je aan verschillende communicatieve vaardigheden, zoals Motiverende Gespreksvoering, Conflicthantering en Beleidsmatig Schrijven. Ook volg je vakken op het gebied van methodiek en maatschappij, zoals Criminologie.  Tenslotte werk je 16 uur per week in de praktijk en werk je verder aan jouw portfolio met beroepsproducten. Aan het einde van jaar 3 sluit je het praktijkgedeelte af met een gesprek aan de hand van jouw portfolio. 

Jaar 4

Het vierde jaar bestaat uit  een minor en een afstudeeropdracht. De volgorde van deze onderdelen mag je zelf bepalen.

Minor

Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar ter verbreding of verdieping van je studie. Je kiest zelf een minor. Dit kan een minor bij de HvA zijn, maar je kunt er ook voor kiezen om deze bij een andere hogeschool of zelfs in het buitenland te volgen. De opleiding SJD biedt in deeltijd twee minoren aan:

  • Armoede Interventies
  • Jongvolwassenen uit de Criminaliteit: Aanpak en Aanbod in het Sociaal Juridische Werkveld.

Afstuderen

De afstudeeropdracht is een onderzoek dat je uitvoert voor een organisatie uit het SJD-werkveld. Je kan je afstudeeronderzoek in Nederland of in het buitenland uitvoeren. Daarbij maak je een beroepsproduct voor de organisatie waarvoor je het onderzoek gedaan hebt. Denk aan een adviesrapport, een artikel voor in een vakblad of een folder voor cliënten. Tenslotte presenteer je jouw onderzoek aan je afstudeerbegeleider, een onafhankelijke beoordelaar en de opdrachtgever. Hierbij ga je in op jouw ontwikkeling tot startbekwaam professional.

Werken en studeren

Door de combinatie van studie, werk en privé zijn discipline en zelfstandigheid erg belangrijk. Vanuit de opleiding krijg je ondersteuning door een studentbegeleider. Samen bespreken jullie je studievoortgang en eventuele knelpunten. 

Relevant werk

De combinatie van leren en werken vormt de kern van het onderwijs. Je past je kennis uit de opleiding toe op de werkvloer. Omgekeerd breng je situaties uit de praktijk mee naar de lessen. Met medestudenten bespreek je relevante situaties op je werkplek en werk je aan je competenties. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen de opleiding en de praktijk die ervoor zorgt dat je het maximale uit je opleiding haalt.

Tijdens het eerste studiejaar verricht je voor minstens 8 uur per week werkzaamheden in de SJD praktijk. Dit kan in de vorm van betaald werk, vrijwilligerswerk of een stage. Misschien beschik je bij aanvang van de opleiding nog niet over een relevante werkplek. Je kan dan wel starten met de opleiding, maar dient in de tweede helft van de opleiding, vanaf 1 februari, een relevante werkplek te hebben en 16 uur per week te werken. 

In het eerste studiejaar krijg je in het onderwijsprogramma een goed beeld van welk werk relevant is. Het vinden van een relevante werkplek is je eigen verantwoordelijkheid, maar je krijgt hierbij wel begeleiding.

Bij aanvang van het tweede studiejaar moet je minstens 12 uur per week – betaald of onbetaald – sociaal juridische werkzaamheden verrichten op hbo-niveau.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening mag je de titel Bachelor of Laws voeren.

Download de opleidingsflyer
(opent in nieuw venster)