Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

Lees meer over de hoeveelheid contacturen in het eerste jaar, het aantal uur dat je besteedt aan zelfstudie en het bindend studieadvies (BSA).

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit (werk)colleges en trainingen. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar van de opleiding is 12. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Naast de contacttijd besteed je ca. 28 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. Een significant aantal van deze uren wordt ingevuld op je betaalde of onbetaalde SJD-werkplek.

Bindend studieadvies

In het 1e studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Afhankelijk van vooropleiding, kennis en ervaring kan deze studietijd per persoon verschillen. We bespreken dit graag met je tijdens het intakegesprek. 

Lesdagen

Tijdens je opleiding heb je op woensdagavond en donderdag (overdag) les. Toetsen kunnen op andere dagen ingeroosterd worden. Als je een minor volgt, kunnen lessen op een andere dag zijn.