Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Voeding en Diëtetiek

In het eerste jaar van de studie Voeding en Diëtetiek bestaat je studieweek uit contacturen en zelfstudie. Aan het einde van het jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). De verdeling van de studielast ziet er als volgt uit.

Contacttijd

  • 8 uur per week werk je aan een project. Je wordt begeleid door docenten uit jouw team.
  • 12 uur per week volg je flexibel onderwijs en verschillende practica.

Zelfstudie

  • 20 uur per week besteed je aan zelfstudie, projecten met medestudenten en flexibele modules.

Bindend studieadvies (BSA)

Het bindend studieadvies bepaalt of je na het eerste jaar verder mag gaan met je opleiding. Het aantal studiepunten dat je haalt, speelt hierbij een belangrijke rol.

Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. In het eerste jaar kun je maximaal 60 studiepunten halen. Als je minder dan 46 studiepunten haalt, krijg je een afwijzend bindend studieadvies. Je kunt dan niet verder met de opleiding.

Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 6 november 2020