Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studiepunten en studiebelasting

Meer dan op de middelbare school of op het mbo, kun je op het hbo je eigen tijd indelen. Toch staat vooraf vast hoeveel tijd een opleiding kost.

Studiepunten

Ieder studiejaar bestaat uit 60 studiepunten. Ieder studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Dit betekent dat je gemiddeld 40 uur per week met je studie bezig bent.

Je ontvangt studiepunten wanneer je een vak met positief resultaat afrond. Afronding gebeurt door middel van bijvoorbeeld een tentamen, een presentatie of een eindverslag. Als je alle vakken positief afsluit, behaal je 60 studiepunten.

Je kunt je studievoortgang volgen in het Studenten Informatie Systeem (SIS). Dit systeem is alleen toegankelijk voor studenten.

Studiebelasting

In totaal wordt er verwacht dat je gemiddeld 40 uur per week aan je opleiding besteedt. Deze tijd bestaat uit contact- en zelfstudie-uren.

Contacturen

De contacttijd is de tijd die je op school, in de les of in projectgroepen doorbrengt en waarbij een docent fysiek of online aanwezig is. Het aantal contacturen verschilt per opleiding en leerjaar en bedraagt in het eerste jaar gemiddeld 16 uur per week.

Zelfstudie-uren

De contacttijd is slechts een deel van de benodigde werktijd. Naast contacturen heb je ook tijd nodig om zelfstandig te studeren. Dit kan thuis, in de bibliotheek of op school. Over het algemeen geldt: hoe minder contacturen je hebt, hoe meer tijd je kwijt bent aan zelfstudie.

Vrijstelling van vakken

Als je al een soortgelijke opleiding hebt gedaan of veel aantoonbare werkervaring hebt, kun je in aanmerking komen voor een versneld programma. Dit wordt op individuele basis door de examencommissie van de opleiding bepaald.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar kun je op de Hogeschool van Amsterdam 60 studiepunten halen. Haal je minder dan het door de opleiding bepaalde minimaal aantal studiepunten? Dan krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA) en mag je niet verder met de opleiding.

Lees meer over het bindend studieadvies